Nieuws

Wageningen creëert kansen voor gevluchte studenten en wetenschappers

Gepubliceerd op
31 oktober 2017

Wageningen University & Research biedt vluchtelingen voortaan meer mogelijkheden om te studeren en een toekomst op te bouwen. De universiteit biedt gratis colleges aan voor vluchtelingen die nog in de asielprocedure zitten en streeft naar een verdubbeling van het aantal plaatsen voor vluchtelingstudenten. Hiervoor tekende WUR op 30 oktober een convenant met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

In vergelijking met studenten die hier geboren en opgegroeid hebben vluchtelingen vaak een lastige uitgangspositie, omdat ze het netwerk en de financiële middelen missen om zonder steun te kunnen studeren. Ook moeten ze wegwijs raken in het Nederlandse onderwijssysteem en opleidingsaanbod.

De Wageningse rector Arthur Mol zegt hierover: ‘Geïnspireerd door andere onderwijsinstellingen zijn we gestart met een lesprogramma voor vluchtelingen die nog wachten op hun verblijfstatus. Zo kunnen zij hun tijd zinvol besteden. Dit noemen we WURth-while. Verder verbeteren we de informatievoorziening voor vluchtelingen, zodat zij onze opleidingen makkelijker weten te vinden.’

Momenteel volgen vijf vluchtelingen met steun van het UAF een opleiding in Wageningen. In de komende jaren wil de universiteit dit aantal tenminste verdubbelen. Mardjan Seighali, directeur UAF: ‘Dat is een verheugende ontwikkeling. Zo ontstaan meer kansen voor vluchtelingen om hun talenten te ontwikkelen en een duurzame positie in de samenleving te verwerven.’

Om ervoor te zorgen dat nieuwkomers hun kansen vergroten op de Nederlandse of internationale arbeidsmarkt, wil WUR meer statushouders een stage, traineeship of baan aanbieden. Dit gebeurt in samenspraak met omringende gemeenten.

Onder toeziend oog van enkele vluchtelingstudenten ondertekenen rector Arthur Mol en UAF directeur Mardjan Seighali het convenant.
Onder toeziend oog van enkele vluchtelingstudenten ondertekenen rector Arthur Mol en UAF directeur Mardjan Seighali het convenant.

Eerder dit jaar sloot WUR zich aan bij het internationale Scholars at Risk-netwerk, dat in Nederland en België wordt gecoördineerd door het UAF. Inmiddels hebben twee bedreigde wetenschappers een aanstelling gekregen in Wageningen, zodat zij hun onderzoekswerk op een veilige plek kunnen voortzetten.

Over het UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, opgericht in 1948, is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Zij begeleidt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.