Persbericht

Wageningen en Tsinghua University gaan samenwerken voor leefbare en duurzame steden

Gepubliceerd op
12 juli 2016

Tsinghua University en Wageningen University gaan samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek over leefbare, duurzame metropolen. Daartoe hebben beide partijen een tweetal overeenkomsten gesloten. De afspraken zijn gemaakt tijdens een ‘Wageningen Day’ in Tsinghua (Beijing, China) begin juni.

Een delegatie van de onderzoeksschool WIMEK (Wageningen Institute for Environment and Climate Research) en van het Onderwijs Instituut van Wageningen University is 2 en 3 juni met rector magnificus prof. Arthur Mol op bezoek geweest bij de School of Environment van Tsinghua University. Dat heeft geleid tot de ondertekening van twee intentieovereenkomsten. De verklaringen houden in dat samenwerkingsconstructies worden onderzocht voor bachelor- en masterstudies, en op onderzoeksgebied uitwisselingsprogramma’s voor onderzoekers en bijvoorbeeld een gemeenschappelijk PhD-programma.

De onderzoekthema’s behelzen met name milieuvraagstukken zowel in de bèta- als gamma-vakgebieden. Daarbij kan het gaan om stedelijke watersystemen met garanties voor beschermende maatregelen voor zowel de reguliere watervoorziening als voor wateroverschotten. Andere thema’s zijn luchtkwaliteit, energiebesparing en duurzame productie, afvalverwerking en de interactie tussen stedelijke ontwikkeling, ecologie en biodiversiteit.

De samenwerking zal spoedig starten met gemeenschappelijke activiteiten zoals de uitwisseling van studiematerialen en software en wederzijdse bezoeken voor onderzoeksprojecten.

Kennisbehoefte

De behoefte aan kennis en inzichten op gebied van milieutechnologie en milieubeleid in de stedelijke omgeving van China is groot. De groeiende bevolking en de toenemende welvaart hebben geleid tot een enorme stijging van de industriële productie. De milieuproblemen die daaruit voortkomen worden door de overheid erkend en moeten zo spoedig mogelijk worden aangepakt. Dit vereist een investering in de ontwikkeling van kennis op het gebied van verantwoord lucht- en waterkwaliteitsbeheer, die voor een groot deel in Wageningen aanwezig is of samen met de Chinese partners kan worden ontwikkeld.