Nieuws

Wageningense Drones ingezet ter ondersteuning van het Estlandse Landschaps Monitoring Programma

Gepubliceerd op
2 oktober 2015

Op uitnodiging van de Estlandse Life Science Universiteit in Tartu, hebben Sander Mücher en Henk Kramer van het Wageningen UR - UARSF team een demonstratie verzorgd van het inzetten van drones ter ondersteuning van het Estlandse Landschap Monitoring Programma.

Tijdens dit bezoek zijn gedurende een week verschillende Estlandse landschapsregio's bezocht, waarbij transecten met behulp van een met een Hyperspectral Mapping System (HYMSY) uitgeruste drone zijn opgenomen. Vanuit het opgenomen materiaal zijn vier verschillende producten afgeleid die de analyse van landschapseenheden en landschapstructuur ondersteuen:

  • Ortho-foto met een 2.5 cm resolutie.
  • Digitaal Hoogte Model (DTM) met 5 cm resolutie.
  • 3D model van het terrein met daarin staande elementen als bomen en struiken.
  • 'Hyperspectrale data Cube', die de biochemische samenstelling van het landschap karakteriseren.

Het potentiele gebruik van deze producten zal door de Estlandse Life Science Universiteit worden geevalueerd alvorens een besluit wordt genomen omtrend de mogelijke inzet en aanschaf van drones binnen het onderzoek van de Estlandse Universiteit. De samenwerking tussen Alterra en de Estlandse Life Science Universiteit bij het gebruik van drones binnen het onderzoek van beide instituten zal in de toekomst worden voortgezet.