Persbericht

Wageninger Robert van Gorcom in bestuur van Europese autoriteit voor voedselveiligheid

Gepubliceerd op
17 juni 2014

Op 17 juni is dr.ir. Robert van Gorcom, directeur van RIKILT Wageningen UR, benoemd als lid van de Management Board van de European Food Safety Authority (EFSA). Hij is de enige Nederlander in de Board.

De EFSA is een belangrijk onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van voedselveiligheid voor de Europese commissie, het Europese parlement en de individuele lidstaten. De EFSA beoordeelt risico's voor de voedselketen en geeft een wetenschappelijke beoordeling over zaken die voor de voedselveiligheid in Europa van invloed kunnen zijn.

Robert van Gorcom (1956) is in Wageningen opgeleid als moleculair wetenschapper en gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na een carrière van 20 jaar bij TNO in de moleculaire microbiologie werkt hij sinds 2000 bij Wageningen UR. Eerst als manager van het tuinbouw praktijkonderzoek en sinds 2002 bij het voedselveiligheidsinstituut RIKILT Wageningen UR. Sinds 2010 is hij algemeen directeur van het RIKILT.

De Management Board van de EFSA bestaat uit 15 leden die allemaal veel kennis van en ervaring hebben met de voedselketen. Zij worden benoemd door de raad van Europese Ministers van Landbouw die hierover advies heeft gevraagd aan de Europees Parlement. De benoemde leden zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen overheid, organisatie of sector. Zij werken in het belang van de consument. De board speelt een belangrijke rol in het EFSA beleid en waarborgt de onafhankelijke rol van de organisatie. Ook de Europese Commissie is vertegenwoordigd in de board.

Het Management Board heeft geen invloed op het wetenschappelijk advies van de EFSA. Dat is de verantwoordelijkheid van de EFSA’s Scientific Panels en het Scientific Committee.

EFSA

De activiteiten van EFSA bestrijken het hele voedselproductieproces ("van boer tot bord"), dat wil zeggen van de primaire productie (inclusief de veiligheid van diervoeders) tot de levering van levensmiddelen aan de consument. Daarnaast houdt EFSA zich ook bezig met dierenwelzijn (zowel wat betreft voedsel producerende dieren als proefdieren) en met plantenziektes (niet alleen voedsel producerende planten maar ook sierplanten). De EFSA verzamelt informatie uit de hele wereld, volgt wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en deelt haar bevindingen niet alleen met deskundigen en besluitvormers, maar ook met het grote publiek. Dit gebeurt op de eerste plaats via de website van de autoriteit maar ook via de pers.