Wageningse onderzoekers delen kennis tijdens derde ‘Global Science Conference on Climate-Smart Agriculture’

Nieuws

Wageningse onderzoekers delen kennis tijdens derde ‘Global Science Conference on Climate-Smart Agriculture’

Gepubliceerd op
20 maart 2015

“Wat 4 jaar geleden in Den Haag begon als een politieke discussie is inmiddels uitgegroeid tot een grote internationale onderzoekgemeenschap”, aldus Prof. dr. Martin Kropff, rector magnificus van Wageningen University en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, tijdens de opening van de derde ‘Global Science Conference on Climate-Smart Agriculture’. Een conferentie, die deze week zo’n 750 deelnemers afkomstig uit 75 verschillende landen en 5 continenten naar Montpellier bracht om de laatste stand van zaken en prioritaire acties voor Climate Smart Agriculture te bespreken. Verschillende sprekers vanuit Wageningen UR gaven acte-de-presence, waaronder Pablo Tittonell, hoogleraar Farming Systems Ecology Group die een plenaire presentatie gaf.

De bijeenkomst was een initiatief van de Global Alliance for Climate-Smart Agriculture (GACSA). Een alliantie, die is ontstaan uit het besef dat landbouw niet alleen gezien kan worden als een sector die bijdraagt aan klimaatverandering, maar ook als een sector met potenties om oplossingen te bieden voor dit probleem. Onder de vlag van Climate Smart Agriculture wordt aan oplossingen gewerkt waarmee een combinatie van drie doelen wordt nagestreefd: voedselzekerheid, adaptatie en mitigatie. Op deze wijze wordt bijgedragene aan duurzame en toekomstbestendige landschappen en voedselsystemen.

Climate-Smart Agriculture

Door inzet van internationale organisaties en netwerken als FAO, WB, CGIAR, CCAFS, UC Davis, maar ook door Wageningen UR en het Ministerie van Economische Zaken heeft CSA de afgelopen jaren internationaal veel bekendheid en betekenis gekregen. Inmiddels heeft CSA een grote groep onderzoekers van verschillend pluimage weten te binden. Of zoals Frank Rijsberman (CEO, CGIAR Consortium, Montpellier) aangaf in zijn speech “CSA bridges OECD countries and developing countries”.  

CSA heeft ook de aandacht van beleidsmakers op wereldtoneel weten te trekken. Dat landbouw de komende tijd onderwerp zal zijn van de klimaatonderhandelingen voor de COP21 is hier een uiting van. De conferentie kon dan ook niet op een beter tijdstip worden gehouden, aldus Anne-Marie Descôtes (DG Global Affairs, Development and Partnerships, French Ministry of Foreign Affairs and International Development) en Laurence Tubiana (Ambassador and Special representative of the French Government for COP21). De conclusies en aanbevelingen van de conferentie zullen verder besproken worden in verschillende gremia als voorbereiding op de COP21 en worden meegenomen door de UNFCCC-onderhandelaars.

De presentaties en postersessies lieten zien dat er de afgelopen twee jaar veel vooruitgang is geboekt op CSA-technologieën, -capaciteitsopbouw, -educatie, -verzekeringen, weer- en klimaatdiensten en -beleid. Duidelijke boodschappen voor toekomstig onderzoeksprioriteiten en acties zijn ook afgegeven.

CSA-onderzoek en -acties moeten:

  • zich ook richten op meer complexe systemen zoals duurzame voedselsystemen, landschappen en stroomgebieden
  • accent leggen op implementatie, monitoring en evaluatie om zo zicht te krijgen op effecten van oplossingen op voedselzekerheid, adaptatie en mitigatie, inclusief kantelpunten
  • meer nadruk leggen op transformatieve veranderingsprocessen en minder op incrementele veranderingen
  • werken aan ondersteunend beleid,  versterken van oude  instituties als voorlichtingsdiensten en, aan financieringsinstrumenten die zowel voedselzekerheid, adaptatie als mitigatie stimuleren.

Tijdens de conferentie spraken de onderzoekers van Wageningen UR:

  • Pablo Tittonell: Agroecology is climate smart
  • Dr. ing. Jan Verhagen: Towards metrics to track and assess climate smart agriculture
  • Prof. dr. ir.  Eddy Moors: Adaptation and mitigation services for climate smart agriculture