Nieuws

Wageningse onderzoekers succesvol in EU-aanvragen

Gepubliceerd op
21 december 2016

De onderzoeksvoorstellen van Wageningse wetenschappers in de competitie om Europese middelen voor het Horizon2020-programma zijn bovenmatig gunstig beoordeeld. Van de 31 ingediende stage 2 projecten werden er 18 gehonoreerd. Van de zeven voorstellen waar Wageningen de coördinator is werden vier projecten toegekend. De totale toegekende subsidie voor Wageningen bedraagt 14,4 miljoen euro.

De geplande onderzoeken krijgen financiering vanuit het gemeenschappelijke onderzoeksbudget van de Europese Unie – het Horizon 2020-programma met het onderdeel -Societal Challenge 2 - Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie. De toegekende voorstellen zijn afkomstig van zowel Wageningen University als de Stichting Wageningen Research, die juridisch gescheiden entiteiten zijn. Negen projecten hebben een inbreng vanuit beide onderdelen. Van de projecten waaraan nu geen financiële middelen zijn toegekend staan er tien op de reservelijst. Het percentage gehonoreerde projecten is met 58% hoger dan het EU-gemiddelde. Het betreft stage-2-(volledige)-voorstellen; eerder dit jaar moesten de onderzoekers een kort stage 1-voorstel indienen. Van de rond de 90 door WUR ingediende stage-1-voorstellen gingen er 31 door naar stage 2.

De onderzoeksprojecten met Wageningen als trekker:

  • De preventie van de bacterie Streptococcus suis in varkens die er ontstekingen veroorzaakt (PIGS)
  • Hoe reserves van drinkwater te beschermen tegen vervuiling door pesticiden en nitraat (FAIRWAY)
  • Interactie en afhankelijkheid van het rurale en stedelijke gebied en de analyse van beleid en bestuur dat de wederzijdse relatie tweezijdig bevoordeelt. (ROBUST)
  • Duurzame en veerkrachtige boerderijsystemen in Europa (SURE-Farm)

Daarnaast werden toekenningen gedaan in het kader van H2020 Biobased Industries (BBI). Wageningen University & Research was betrokken bij 13 projecten, waarvan er vier doorgaan. Eén van deze projecten, Magnificent, wordt door Wageningen University & Research gecoördineerd. Het totaal toegekende bedrag is 4,4 miljoen euro.

Eerder deze maand werden uit het Societal Challenge 5-programma (Environment), projecten gehonoreerd. In die ronde zijn twee Wageningse projecten gehonoreerd, waarvan één (Systemic large scale eco-innovation to advance circular economy and mineral recovery from organic waste in Europe: Systemic) met Wageningen als trekker. Het totaal toegekende bedrag is ruim twee miljoen euro.