Persbericht

Wageningse raad van bestuur benoemt twee buitengewoon hoogleraren

Gepubliceerd op
17 november 2017

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft twee onderzoekers benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Het betreft Liesbeth Zandstra en prof. Jeroen Kortekaas. De benoemingen gelden per 1 november 2017.

Prof.dr.ir. E.H. (Liesbeth) Zandstra (Woerden, 1971) is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Food Reward and Behaviour. De nieuwe leerstoel is ondergebracht bij de leerstoel Sensoriek en eetgedrag (Sensory Science and Eating Behaviour) onder leiding van prof. Kees de Graaf. Deze buitengewone leerstoel (0,2 fte) wordt gefinancierd door Unilever R&D Vlaardingen.

Liesbeth Zandstra is werkzaam bij Unilever R&D Vlaardingen als Science Leader Reward and Behaviour. Zij studeerde af in Wageningen in 1995 bij Humane voeding waar ze vervolgens haar promotieonderzoek verrichtte. Na haar promotie in 2000 ging ze bij Unilever R&D Vlaardingen aan de slag. In diverse functies deed ze ervaring op in onderzoek, het leiden van teams en programmamanagement. In haar werk concentreert zij zich op lange termijn uitdagingen zoals de zoektocht naar nieuwe wegen om de gezonde en duurzame keuze ook de gemakkelijke en voorkeurskeuze te laten zijn voor consumenten.

Prof.dr. J. (Jeroen) Kortekaas (1975), is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Veterinary Arbovirology. Deze nieuwe leerstoel wordt gefinancierd door Wageningen Bioveterinary Research en is ondergebracht bij de leerstoelgroep Virologie binnen de Plant Sciences Group. Deze staat onder leiding van prof. Monique van Oers.

Jeroen Kortekaas is werkzaam als moleculair viroloog bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Hij promoveerde in 2005 aan de Universiteit Utrecht en is vanaf 2006 projectleider bij Wageningen Bioveterinary Research. Het onderzoek van zijn team richt zich op het ontwikkelen van vaccins tegen aangifteplichtige dierziekten, met name insect-overdraagbare zoönotische virussen.