Nieuws

Wageningse studenten meest tevreden over hun studie

Gepubliceerd op
5 juni 2015

Wageningse studenten zijn nog meer tevreden over hun opleiding dan vorig jaar. Op een schaal van 1 tot 5 geven ze hun studie gemiddeld een 4,27. De sfeer op de opleiding scoort zelfs een 4,44. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2015. Vergeleken met andere universiteiten krijgt Wageningen University samen met de Open Universiteit en Nyenrode Business University zelfs de hoogste beoordeling.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks honderdduizenden studenten hun mening geven over opleidingen aan hogescholen en universiteiten. In de enquête beoordelen zij de inhoud van hun opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. Op de schaal van 1 tot 5 staat een 1 staat voor zeer ontevreden, een 5 voor zeer tevreden.

Vergeleken met andere universiteiten scoort Wageningen University op bijna alle onderdelen goed. Twee onderdelen waar Wageningse studenten steeds meer tevreden over worden zijn de beschikbaarheid van woonruimte (3,65) en het tijdig bekend worden van toetsresultaten (3,74). Het hoogst waarderen Wageningse studenten de kleine groepen bij werk- en hoorcolleges (4,23 voor groepsgrootte) en hun docenten (4,08). Ook voor studeren met een handicap scoort Wageningen veel beter dan gemiddeld. Wageningse studenten zijn minder te spreken over de bereikbaarheid van hun stad (3,2) en het aanbod aan horeca (3,69) en cultuur (3,45) dan studenten in andere steden. De scores zijn lager dan gemiddeld en daalden ook licht, maar zijn nog wel voldoende te noemen.

In Wageningen vulden ruim 40 procent van de studenten de enquête in (ruim 3.500 studenten). Aankomend studenten kunnen de resultaten gebruiken bij hun studiekeuze. De NSE worden verder onder meer gebruikt voor de Keuzegids Hoger Onderwijs, en ook de instellingen zelf bestuderen de resultaten om hun kwaliteit te bewaken. De NSE is uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK.