Persbericht

Wageningse studenten uitermate tevreden over hun studie

Gepubliceerd op
12 mei 2016

De Wageningse studenten zijn zeer tevreden over hun opleiding. Zij geven hun studie aan Wageningen University een score van 4,27 (op schaal van 5). Ook roemen zij de uitstekende sfeer en bevelen zij anderen een studie in Wageningen ten zeerste aan. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) van Studiekeuze123, waaraan meer dan honderdduizend studenten aan alle Nederlandse universiteiten deelnamen.

De scores die Wageningse studenten aan hun universiteit toekennen zijn, net als vorig jaar, ronduit hoog. Op bijna alle van de meer dan 75 scoringsmogelijkheden in zeventien thema’s geven de Wageningse studenten hun universiteit een score die ‘significant hoger’ ligt dan het gemiddelde van de dertien Nederlandse universiteiten. Ook de opkomst (meer dan 5000 studenten, 54,7%) is duidelijk hoger dan gemiddeld landelijk (40,7%).

Opvallend goed scoren de categorieën Groepsgrootte, Docenten (inhoudelijke en didactische kwaliteiten, begeleiding, inspiratie), Studiefaciliteiten (werkplekken, ICT-faciliteiten en digitale leeromgeving) en Stage-ervaring, alle boven de 4 punten. Het verst vooruit op de andere universiteitssteden is Wageningen met de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de studentenhuisvesting.

Hoger dan 2015

Grote verschillen met 2015 zijn in de categorie Studierooster (tijdig bekendmaken studierooster: +0,13 en wijzigingen in studierooster: +0,07). Ook op drie subonderdelen van Studiefaciliteiten is de score dit jaar flink hoger: geschiktheid werkplekken +0,08 naar 4,12, ICT-faciliteiten +0,08 naar 4,07, en digitale leeromgeving +0,04 naar 4,06, net als bij Huisvesting: beschikbaarheid van woonruimte +0,18 (3,83), evenals de betaalbaarheid (+0,15 naar 3,96)..

Alleen in de categorie Studieomgeving scoort Wageningen op drie van de vijf subonderdelen duidelijk lager dan de andere studiesteden. De bereikbaarheid en het horeca- en cultureel aanbod zijn in de kleinste universiteitsstad minder dan het landelijk gemiddelde. De bereikbaarheid is wel veel beter gewaardeerd dan in 2015 (+0.13), waarschijnlijk door de opening van de busbaan op de campus. De sport- en horecafaciliteiten op campus in deze categorie worden weer duidelijk beter dan gemiddeld gehonoreerd.

De afgelopen jaren tekent zich een lichte stijging in de Wageningse scores af. ‘Je studie in het algemeen’ is even hoog als in 2015 (4,27), maar hoger dan in voorgaande jaren (in 2014 was deze 4,21 en in 2013 4,19). Ook landelijk is een lichte groei van de studententevredenheid waarneembaar. Van de universiteitsstudenten is 72,4% tevreden over de inhoud van de opleiding (71,9% in 2015).

In de Landelijke enquête gaven ruim 700.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten hun mening over tal van onderwerpen aangaande hun studie.