Walrussen bestudeerd tijdens SEES expeditie Spitsbergen

Nieuws

Walrussen bestudeerd tijdens SEES expeditie Spitsbergen

Gepubliceerd op
29 augustus 2015

Gedurende de SEES expeditie op Spitsbergen hebben Sophie Brasseur, Roger Kirkwood en Geert Aarts onderzoek gedaan naar de verspreiding van walrussen op zee en wat ze eten.

Walrussen zijn voornamelijk op zee

Hoewel walrussen meestal op het land worden waargenomen, zijn het echte zeezoogdieren: ruim 80% van hun tijd zitten ze op zee. Daar foerageren ze in redelijk ondiep water en vangen met name schelpdieren, maar soms eten ze ook vogels of zeehonden.

Terugtrekkend pakijs heeft grote gevolgen

Veel mannetjes maken foerageertrips vanaf land, maar de vrouwtjes zitten vooral met hun jongen op het pakijs. Dat pakijs is heel erg dynamisch. Het verandert met de seizoenen, maar ook met de jaren. Als het pakijs terugtrekt naar het noorden naar dieper water, dwingt dit de vrouwtjes met hun jongen uit te wijken naar ligplaatsen op het land. Dus klimaatverandering kan potentieel een groot effect hebben op de verspreiding, voedselkeus en populatie ontwikkeling van walrussen. Dit maakt de walrus mogelijk een belangrijke soort verder te bestuderen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan