Wandelende meetbox voorkomt natslag en spaart energie

Nieuws

Wandelende meetbox voorkomt natslag en spaart energie

Gepubliceerd op
9 juni 2015

Wageningen UR Glastuinbouw heeft in het kader van het Gezonde Kas project voor het eerst het kasklimaat geregeld op basis van meerdere draadloze sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. Het doel was om te sturen op de plek in de kas waar het laagste vochtdeficit gemeten werd. Omdat het klimaat van plek tot plek en in de tijd kan variëren, zal deze plek niet altijd dezelfde zijn. Op die manier ontstaat een regeling waarbij de meetbox als het ware kan wandelen.

Telers kunnen nu voorkomen dat er ergens in hun kas condensatie ontstaat bij een lokale vochtige plek. Het klimaat wordt homogener en kan er vochtiger geteeld worden, waardoor minder energie voor ontvochtigen nodig is. Bij een tomatenteelt in het voorjaar van 2014, met een verhoging van de RV met 5%, bleven de ramen langer dicht, waardoor 10% energie bespaard kon worden.

Telers kijken uit naar mogelijkheden om een homogener klimaat, lager energieverbruik en lagere ziektedruk te realiseren. De resultaten zijn bemoedigend, en de testen hebben laten zien dat het principe werkt. De regelaar is vooral zinvol in kassen met een inhomogeen klimaat, en zal dan altijd snel kunnen reageren op plaatselijke natte plekken.

Om te kijken of de resultaten ook jaarrond haalbaar zijn onder andere teeltomstandigheden, en met andere gewassen moet nog verder onderzoek uitgevoerd worden. Ook hebben telers nog veel vragen: “Hoe dicht kunnen we gaan naar de grens van natslag? Hoe reageert de regeling op tijdelijke afwijkingen zoals het openen van ramen en deuren en het schakelen van ventilatoren?”

Als product is de wandelende meetbox nog niet beschikbaar. Wel zijn bedrijven geïnteresseerd om die als optie in te bouwen in een klimaatcomputer. De draadloze sensoren zijn wel al op de markt, en kunnen ingezet worden. Daarmee kunnen telers al heel veel leren over de homogeniteit van hun klimaat.

image004.png