Roodborsttapuit

Nieuws

Wat is de bijdrage van Natura 2000 aan de Europese natuur?

Gepubliceerd op
12 januari 2015

In een nieuw project, gefinancierd door de Europese Commissie, onderzoekt Alterra samen met partners uit Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk hoeveel natuur daadwerkelijk wordt beschermd door Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De Natura 2000-gebieden beslaan ongeveer 20 procent van het totale landoppervlak van de 28 lidstaten. Naast natuurwaarden leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan de Europese economie omdat zij voorzien in allerlei belangrijke goederen en (ecosysteem)diensten die bijdragen aan de werkgelegenheid en het menselijke welzijn.

Met Alterra als leidend instituut doen de partners het komende jaar onderzoek, waarvan de resultaten zullen bijdragen aan een bredere review door de Europese Commissie met als doel om de wetgeving op het gebied van natuurbescherming in Europa te actualiseren en passender te maken. Alterra-onderzoeker en projectsecretaris René Henkens: “We zijn erg blij met dit contract dat wij in een scherpe competitie hebben gewonnen. Door dit onderzoek blijft Alterra vooroplopen bij onderzoek op het snijpunt van wetenschap, beleid en maatschappij. De resultaten zullen zeker ook bijdragen aan onze kennis van de natuurbescherming en het natuurbeschermingsbeleid in Europa, evenals aan het succes ervan voor de bescherming van bijzondere en meer algemene soorten en gebieden. De toekomstagenda van de Europese natuurbescherming zal er zeker mede door ingevuld worden.”

De projectpartners zijn de British Trust for Ornithology (BTO), het Italiaanse Institute for Applied Ecology (IEA - Istituto di Ecologia Applicata – Sapienza, University of Rome), De Vlinderstichting, Sovon en de faculteit Geo-informatie Wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente (ITC-UT).