Nieuws

Wat maakt voedseleducatie-programma’s op basisscholen effectief?

article_published_on_label
28 april 2021

​Voedseleducatie op basisscholen komt steeds meer voor. Maar wanneer is een programma effectief? En wat maakt een voedseleducatieprogramma effectief? Angeliek Verdonschot doet onderzoek naar componenten van voedseleducatieprogramma's in Nederland.

Voedseleducatie is niet meer weg te denken op basisscholen in Nederland. Zo doen jaarlijks bijna 3.000 basisscholen mee aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Ook hebben bijna 5000 basisscholen in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van het lesprogramma Smaaklessen. Andere programma's die ingezet worden door scholen zijn onder meer 'Ik eet het beter' en 'Lekker Fit'. Tot slot werken steeds meer scholen met het model van Gezonde School.

Studie

In 2018-2019 is een onderzoek uitgevoerd, ook wel bekend als 'de Effectmeting" waarbij het effect van EU-schoolfruit op zichzelf- en in combinatie met Smaaklessen is gemeten op groente- en fruitconsumptie en kennis over gezonde voeding bij kinderen van 7-12 jaar oud.

De studiepopulatie bestond uit drie groepen:

  • 15 scholen die meededen aan EU-Schoolfruit én Smaaklessen
  • 12 scholen die meededen aan EU-Schoolfruit
  • 10 scholen zonder voedseleducatie (controlegroep)

Met behulp van een vragenlijst werden de volgende aspecten gemeten:

  • kennis over voeding
  • groente- en fruitconsumptie

In totaal deden er 1460 kinderen uit groep 6 en 7 mee aan de studie. De vragenlijst werd drie keer ingevuld: voorafgaand aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma (oktober 2018), tijdens (april 2019), en 6 maanden nadat het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma was afgelopen (oktober 2019).

Door de drie verschillende groepen te vergelijken werd gekeken naar de invloed van 1) de educatie component (d.m.v. Smaaklessen) en 2) de omgevingscomponent - de beschikbaarheid van groente en fruit (d.m.v. EU-Schoolfruit).

Wageningen University & Research in samenwerking met the University of Newcastle

Het onderzoek is een onderdeel van Angeliek haar vierjarig promotieonderzoek in samenwerking met the University of Newcastle, Australië. 

Resultaten

Uit de studie bleek Smaaklessen opnieuw effectief in het verhogen van kennis over gezonde voeding bij kinderen. Daarnaast bleken beide programma's vooral van meerwaarde te zijn bij kinderen die vanuit huis minder gestimuleerd worden groente en fruit te eten. Ook zorgde EU-Schoolfruit voor toename in groente- en fruitconsumptie bij kinderen van scholen zonder voedingsbeleid.

Nieuwsgierig naar meer? zie de twee artikelen en de infographic over deze studie:

‘’Education or Provision? A Comparison of Two School-Based Fruit and Vegetable Nutrition Education Programs in the Netherlands’’

‘’Caregivers’ Role in the Effectiveness of two Dutch School-Based Nutrition Education Programmes for Children Aged 7-12 Years"

Smaaklessen EU "Het effect van voedseleducatieprogramma's"