Nieuws

WaterQ DEFENDER zuiveringsinstallatie goedgekeurd

Gepubliceerd op
24 april 2017

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw heeft een positief oordeel gegeven over het zuiveringsrendement van de WaterQ DEFENDER zuiveringsinstallatie. Dat oordeel is gebaseerd op het onderzoek dat Wageningen University & Research heeft uitgevoerd naar de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen door de installatie.

De installatie verwijdert de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater met een oxidatieproces gebaseerd op toediening van H2O2 en lage druk UV. De unit is begin februari 2017 getest door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, volgens het meetprotocol dat is vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw. Op 14 april heeft de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties een positief oordeel gegeven. Hierdoor is de BZG-lijst nu uitgebreid tot zes goedgekeurde zuiveringsinstallaties.

Voor meer informatie over de installaties kan contact worden opgenomen met de betreffende toeleveranciers. Voor informatie over het laten testen van een zuiveringsinstallatie volgens het meetprotocol kunt u contact opnemen met Jim van Ruijven (jim.vanruijven@wur.nl of tel. 0317 48 13 87).