Nieuws

Waterkwaliteit op de Kaart

Gepubliceerd op
3 oktober 2014

Het congres Waterkwaliteit op de Kaart, 2 oktober 2014 in Wageningen, was een groot succes. De opkomst was met ruim 250 deelnemers groot en alle belangrijke spelers in het Nederlandse Waterbeheer waren aanwezig. Peter Schipper van Alterra had samen met zijn Themagroep Waterkwaliteit de dag georganiseerd en ingevuld met een veelzijdig programma.

Nadat Peter Schipper als dagvoorzitter de opening had verzorgd, vatte Bas van der Wal van STOWA het beleid van de afgelopen decennia samen. De daarop volgende plenaire sessie werd op verassende wijze ingeleid door Peter Gammeltoft, die jarenlang bij de EU hoofd was van de afdeling voor waterbeleid en waterwetgeving. Hij hield een duidelijke spiegel voor hoe Brussel aankijkt tegen het Nederlandse Waterkwaliteitsbeleid. Daarna schetsten Jan Busstra en Hennie Roorda de beleidsvoornemens voor waterkwaliteit vanuit het Rijk en de regionale waterbeheerders.

Waterkwaliteit nationaal en regionaal verbeteren

De workshops, 19 in totaal, waren goed voorbereid en zorgden voor een grote en levendige betrokkenheid. Belangrijke conclusies die Peter Schipper kon trekken zijn dat Waterkwaliteit anno 2014 weer hoger op de kaart staat en dat er goede mogelijkheden zijn om middelen aan te wenden om de waterkwaliteit op nationaal én regionaal te verbeteren. Want zoals Peter Gammeltof betoog: “The Netherlands is clearly a leader in terms of knowledge and scientific, technical and administrative capacity, but challenges and innovation needed to sustain this position - especially to address long term cross-cutting issues.

De reacties op het congres waren zo positief dat nu al wordt aangestuurd op een herhaling in oktober 2015.