Waterschap initieert met succes zelfsturing door lokale bevolking

Nieuws

Waterschap initieert met succes zelfsturing door lokale bevolking

Gepubliceerd op
16 maart 2015

Op 18 maart vinden naast de provinciale verkiezingen ook verkiezingen voor de waterschappen plaats. In de praktijk blijkt vaak dat maar weinig mensen een goed beeld hebben van wat waterschappen eigenlijk doen. Zo is bijvoorbeeld maar bij weinigen bekend dat zij soms op heel innovatieve wijze bezig zijn om burgers en andere belanghebbenden bij hun werk te betrekken. In Marke Mallem bijvoorbeeld.

"De meeste mensen weten niet veel meer dan dat waterschappen ‘iets’ met waterveiligheid en watervoorziening doen,” zegt Alterra-onderzoeker Bas Breman. “Maar zij zijn soms ook op heel bijzondere wijze bezig zijn om burgers en andere belanghebbenden bij het beheer van de leefomgeving te betrekken. Onlangs hebben wij een evaluatie afgerond van het initiatief Marke Mallem bij Eibergen waar het waterschap Rijn en IJssel sinds 2008 bezig is om het beheer van zo’n 40 ha grond aan de lokale gemeenschap over te dragen.”

Marke Mallem

De kern van het idee Marke Mallem is een ultieme vorm van participatie, namelijk zelfbestuur. In dit plan beslissen burgers zelf hoe de omgeving van de rivier de Berkel bij Eibergen eruit komt te zien. Vervolgens gaan zij het beheer ook zelf uitvoeren. Met de oprichting van de Marke Mallem herleeft in feite een oeroude beheersvorm uit de middeleeuwen: de Marke, een gebied waar de lokale gemeenschap gezamenlijk gebruik van maakt en verantwoordelijk is voor het beheer. Binnen deze vergaande vorm van zelfsturing heeft de lokale stichting Marke Mallem allerlei nieuwe activiteiten georganiseerd en ook andere lokale partijen bij het beheer betrokken.

Pro-actieve rol waterschap

Bas Breman: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe de participatiesamenleving vorm kan krijgen. De pro-actieve rol die het waterschap daarbij op zich heeft genomen is vernieuwend en dient inmiddels ook als inspiratie voor andere waterschappen en lokale overheden. Ook heeft het waterschap daarmee haar bekendheid onder de bevolking vergroot. Uit onze evaluatie blijkt dat een meerderheid van de respondenten vindt dat dit proces van co-creatie goed heeft gewerkt en dat de resultaten van het initiatief overwegend positief zijn. Er is over het algemeen lof voor het lef van waterschap Rijn en IJssel om dit initiatief te nemen en waardering voor de inzet en betrokkenheid van de stichting om dit op te pakken.”