Nieuws

Waterschappen en WUR gaan internationaal samenwerken

Gepubliceerd op
17 oktober 2018

De waterschappen en Wageningen University & Research (WUR) hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat deden zij tijdens de Wageningse conferentie ‘Water Science for Impact’, die zich richt op de interactie tussen wetenschap en samenleving bij het ontwikkelen van oplossingen voor urgente waterproblemen. Met de samenwerking willen beide partijen van elkaar leren en elkaar versterken bij projecten in het buitenland.

Vanuit de hele wereld is er vraag naar Nederlandse waterkennis. Waterschappen delen wereldwijd kennis met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Dit doen zij onder de vlag van Dutch Water Authorities. Dutch Water Authorities zorgt ervoor dat de kennis en expertise van waterschappen wordt uitgewisseld door middel van projecten die variëren van internationale samenwerking tot exportbevordering.

Voor veel van deze projecten werken de waterschappen al samen met WUR. De universiteit levert bijvoorbeeld stagiaires, afstudeerders en promovendi bij projecten waar specifieke kennis en expertise nodig is. Met de nieuwe samenwerking willen WUR en Dutch Water Authorities samenhang brengen in deze activiteiten. Dit om de maatschappelijke relevantie van onderzoek te vergroten. Met deze samenwerking kunnen onderzoeksresultaten meteen worden meegenomen in de praktijk ofwel helpen een project verder te brengen.

“Bekijk de aarde vanuit de ruimte en het is duidelijk: water is het element waar de aarde letterlijk vol van is” zegt Hein Pieper, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “De afgelopen decennia raakten watergerelateerde rampen steeds vaker en steeds meer mensen, bedrijven en dieren. Als we in Nederland meer en beter samenwerken, kunnen we een grotere bijdrage leveren aan oplossingen voor deze wereldwijde problematiek. De samenwerking met de WUR is hierbij zeer nuttig voor de waterschappen.”

Namens WUR zegt Ivo Demmers, programmaleider Duurzaam Waterbeheer, dat hij zich wil richten op het entameren van gezamenlijke activiteiten op het gebied van water en voedsel, water-governance en vernieuwing van onderwijs; “We hebben als doel om enkele promotietrajecten te starten, waterbeheerders te trainen en studenten de mogelijkheid te geven om ervaring in het buitenland op te doen. Deze samenwerking met de waterschappen stelt ons in staat om de impact van onze wateractiviteiten te vergroten. Door samen te werken kunnen we onze kennis van waterbeheer onder verschillende culturele omstandigheden vergroten en onze kennis daarover beschikbaar stellen aan waterbeheerders overal ter wereld. Omdat de contacten veelal met uitvoerders van waterbeheer zijn, komt de typische Wageningse combinatie van kennis uit zowel de sociale omgeving als de technologische disciplines goed tot zijn recht.”