data-driven innovatie

Nieuws

‘We weten al veel meer dan we denken’

Gepubliceerd op
26 januari 2015

Workshop over data-driven innovatie in maart in Wageningen

Databases met genetische informatie, statistische relaties tussen genen en eigenschappen van planten of dieren, maar ook klassieke literatuurbestanden: internationale onderzoekers hebben door de jaren heen een bijna oneindige verzameling van informatie aangelegd. “Op het moment dat je verbanden kunt leggen tussen al die bestaande verzamelingen van informatie, blijkt dat je soms niet eens nieuw onderzoek hoeft te doen voor innovaties”, zegt dr. Richard Finkers, bio-informaticus bij Wageningen UR. Met de workshop Data-driven innovations in the agri-food industries, op 18 en 19 maart in Wageningen willen Finkers en collega’s laten zien hoe kleine en middelgrote bedrijven innovaties kunnen halen uit reeds beschikbare data.

Met de kennis van nu

Door de politieke waan van de dag is de term ‘De kennis van nu’ verworden tot een soort slap excuus. "Als we toen hadden geweten wat we nu weten…" Maar voor onderzoeker Finkers heeft de term nog steeds een positieve betekenis. “Je moet vooral leren zien hoe rijk die kennis van nu eigenlijk is”, zegt hij. “Onderzoekers van het Leids Universtair Medisch Centrum hebben dat onlangs mooi laten zien in een publicatie in Nature Genetics. Voor een twintigtal doorbraken op het gebied van relaties tussen genen en ziekten, bekeken zij de literatuur die tenminste een jaar vóór die doorbraak al beschikbaar was. Het bleek dat het grootste deel van de ‘nieuwe ontdekkingen’ feitelijk al uit de beschikbare literatuur te halen was geweest. Als men maar had geweten waar en hoe te zoeken.”

Big Data

Het grootste probleem bij het analyseren van de zogenoemde ‘big data’, schuilt in het met elkaar laten praten van verschillende databases’, zegt Finkers. "Die links tussen databases wordt beter naarmate we de verzamelde informatie standaardiseren. Dat is iets waar we in nationale en internationale netwerken, zoals DTL en ELIXIR, aan werken. Niet alleen verschillende typen onderzoek moeten aan elkaar worden gekoppeld, ook onderzoekers uit verschillende landen moeten hun informatie kunnen en willen delen. In het jargon van ons onderzoek: we moeten de data zo 'FAIR' als mogelijk maken. Ze moeten vindbaar (Find), toegankelijk (Acces), combineerbaar (Interoperabel) en herbruikbaar (Re-useable) worden. Het is daarbij zeker niet zo dat beschermde informatie zomaar op straat komt te liggen. Omgekeerd kan een bedrijf de eigen gegevens die fair gemaakt zijn, wel intern analyseren in de context van andere fair data."

Workshop

Tijdens de DTL/ELIXIR workshop in maart op Wageningen Campus, willen Finkers en collega’s aan bedrijven uit de agri-food industrie laten zien wat de potentie is van data-gedreven innovatie. “We mikken daarbij zowel op planten- als dierveredelaars, en ook op de voedingsmiddelenindustrie. Hoe kunnen zij een gen identificeren dat verantwoordelijk is voor, zeg, de vetsamenstelling van melk? Of hoe kunnen ze een gen vinden dat resistentie geeft tegen een ziekte in tomatenplanten? En nog een stap verder: hoe kunnen ze dat gen ook meteen koppelen aan een relevant zaad in de genenbank ? Op de workshop zullen we onderzoekers en bedrijven met elkaar in contact brengen om te laten zien wat academische organisaties en bedrijven nu al doen op dit gebied, en vooral wat zij voor elkaar kunnen betekenen.”

Opgave voor de workshop is nog mogelijk