Nieuws

We weten nog weinig van de ademhaling van de aarde

Gepubliceerd op
5 september 2018

We kunnen de opwarming van de aarde alleen beperken tot 1,5 of 2 graden als we haar ‘ademhaling’ begrijpen. Dat stelt ICOS, het Europese netwerk ‘Integrated Carbon Observation System’, waarin Wageningen University & Research samenwerkt andere kennisinstellingen. Gestandaardiseerde langetermijn-waarnemingen aan de circulatie en uitwisseling van broeikasgassen tussen land, lucht en zee vergroten onze kennis over hoe vervuiling en natuurlijke processen het klimaat beïnvloeden. Deze kennis is cruciaal voor beslissingen over maatregelen om de opwarming af te remmen.

“Veel van de processen die bij klimaatverandering betrokken zijn, hangen af van de manier waarop CO2 en koolstof worden uitgestoten en opgenomen tussen het land, de lucht en de zee,” zegt klimaatonderzoeker Bart Kruijt van Wageningen University & Research. “Om deze processen te begrijpen en nieuwe mechanismen te ontdekken, maar zeker ook om de overeengekomen emissiereducties te monitoren die in 2013 in Parijs overeengekomen zijn, hebben we een uitgebreid systeem van Aardobservaties nodig.”

Gestandaardiseerde, landsdekkende waarnemingen nodig, Europabreed

ICOS coördineert en faciliteert metingen aan broeikasgassen door heel Europa, waar 12 landen samen een netwerk van meer dan 130 waarnemingsstations hebben gebouwd dat het hele continent bestrijkt. ICOS-data geven een bijna volledig en samenhangend beeld van de menselijke broeikasgas-uitstoot, maar ook de opname en uitstoot uit natuur, landbouw en de zee.

“Omdat uitstoot van broeikasgassen klimaatverandering veroorzaakt, is het essentieel om de kringloop van deze gassen te begrijpen, en in kaart te brengen waar ze vandaan komen en hoe de natuur kan helpen ze te reduceren. Hiervoor zijn waarnemingen nodig die aan de hoogste standaarden voldoen, en tientallen jaren en hele regio’s bestrijken. Goed georganiseerde waarnemingsnetwerken zorgen ervoor dat onderzoekers en beleidsmakers over zulke gegevens kunnen beschikken,” zegt Han Dolman van de Vrije Universiteit. Hij is betrokken bij ICOS-NL en voorzitter van GEO-Carbon (de ‘Group on Earth Observations Carbon Initiative’).

De Nederlandse klimaatonderzoekers doen mee met ICOS, en werden onlangs door NWO in staat gesteld deel te nemen in de grote Nederlandse ‘Ruisdael’ atmosfeer-onderzoeksfaciliteit. Dit landsdekkende ‘observatorium’ zal binnenkort officieel worden opgestart.

ICOS-Nederland ziet daarom uit naar de grote wetenschappelijke conferentie van ICOS, komende week (11-13 september) in Praag, waar alle toonaangevende broeikasgas-onderzoekers van over de hele wereld bij elkaar komen. Naast wetenschappelijke en technische onderwerpen zullen de aanwezigen in Praag ook bespreken hoe beleid en wetenschap op dit gebied nog beter met elkaar kunnen praten, om samen te voorkomen dat de aarde onomkeerbare grenzen gaat overschrijden, voor het te laat is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Naam Functie Telefoon E-mail
Prof. Han Dolman Department of Earth Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam +31205987358 han.dolman@vu.nl
Dr. Bart Kruijt ICOS-NL focus punt Wageningen Universiteit +31317486440 bart.kruijt@wur.nl
Dr. Werner Kutsch Director General ICOS +358504484598 werner.kutsch@icos-ri.eu
Katri Ahlgren Head of Communications ICOS +358403502557 katri.ahlgren@icos-ri.eu