Nieuws

WebBook 'Food for all' beschikbaar

Gepubliceerd op
16 oktober 2014

Het streven naar mondiale voedselzekerheid is één van de belangrijkste en grootste opgaven waar Wageningen UR haar steentje aan bijdraagt. Met onderzoek en onderwijs pogen Wageningse wetenschappers en studenten de honger de wereld uit te helpen. Hoe? Door het probleem interdisciplinair aan te pakken. Het webBook 'Food for all' beschrijft die Wageningse aanpak.

Het webBook 'Food for all' is een digitale versie van het gelijknamige boek dat in 2013 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van Wageningen UR. Door alle kennis uit het boek nu op het wereldwijde web beschikbaar te stellen, kunnen veel meer mensen bereikt worden. De hoop van de initiatiefnemers van de webversie is dat ‘Food for all’ ook in het onderwijs zijn weg vindt.

Blader door 'Food for all'

Switchen tussen vier thema’s

Een groot voordeel ten opzichte van het papieren boek is dat op www.wur.nl/foodforall direct duidelijk is dat voedsel- en nutriëntenzekerheid vanuit vier invalshoeken benaderd moet worden:

  • Availabilty (beschikbaarheid van voedsel),
  • Access (toegang tot voedsel),
  • Utilisation (benutting van nutriënten)
  • en het overkoepelende Sustainability (duurzaamheid)

“In tegenstelling tot een papieren boek, dat men vaak van voren naar achteren doorneemt, kan op de website heel eenvoudig genavigeerd worden naar onderwerpen die men interessant vindt”, lichten de ontwikkelaars van de webversie toe, Herman van Keulen en Harrie Lövenstein. “Ook ziet men in één oogopslag de samenhang tussen de verschillende onderwerpen.”