Nieuws

Website over Nederlandse wilde gewasverwanten gelanceerd door CGN

Gepubliceerd op
23 februari 2016

In Nederland komen wilde plantensoorten voor die verwant zijn aan onze dagelijks voedsel. Deze soorten kunnen belangrijk zijn voor het verbeteren van onze voedselgewassen. Maar om welke soorten en gewassen gaat het eigenlijk, hoe zijn de soorten verspreid in Nederland en welke zijn bedreigd in hun voortbestaan? Antwoorden zijn te vinden op CWRnl, een website gelanceerd door het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN).

Inventarisatie

CWRnl toont de resultaten van een inventarisatie naar het voorkomen in Nederland van wilde soorten die verwant zijn aan gewassen die mondiaal of nationaal van belang zijn voor land- of tuinbouw. De website bevat informatie over 214 wilde plantensoorten, waarvan er maar liefst 53 een rode lijst status hebben, variërend van ‘gevoelig’ tot ‘ernstig bedreigd’. De soorten zijn overzichtelijk gerangschikt per gewasgroep, op Nederlandse naam en op botanische naam. CWRnl geeft tevens informatie over de achtergrond van de inventarisatie en hoe de getoonde soortenlijst tot stand is gekomen. 

Soort informatie

CWRnl geeft voor alle soorten een fact sheet met informatie over de verwantschap met cultuurgewassen en over de verspreiding van de soort in Nederland en elders in de wereld. Voor de 53 rode lijst soorten is een meer gedetailleerde verspreidingskaart voor Nederland gemaakt tegen de achtergrond van de Ecologisch Hoofdstructuur. Voor de rode lijst soorten wordt tevens informatie gegeven over de status van conservering in Nederland, zoals het voorkomen in natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en de aanwezigheid van zaadmonsters in de genenbank van het CGN. 

Behoud van soorten

Het voortbestaan van veel plantensoorten in hun natuurlijke leefomgeving is onzeker door factoren als verstedelijking en milieuvervuiling. Klimaat verandering is een factor die met name in de laatste decennia gezien wordt als een ernstige bedreiging voor onze flora en fauna. Het CGN werkt momenteel aan het in kaart brengen van de effecten van klimaatverandering op de verspreiding van wilde verwanten in Nederland. Deze informatie zal op termijn in CWRnl worden opgenomen en worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid gericht op het behoud van de diversiteit van wilde verwanten.