Nieuws

Weerbaar Substraat: Praktijkproeven

Gepubliceerd op
10 maart 2014

Ontwikkeling toetsmethodiek en eerste toetsing op gewasschade van tien concepten bij tomaat, komkommer en gerbera.
André van der Wurff, Marta Streminska, Marc van Slooten, Barbara Eveleens-Clark, Chris Blok, Gerben Messelink, Daniel Ludeking, Jantineke Hofland-Zijlstra, Frank van der Helm, Jan Janse, Jos Wubben, Jaap Bij de Vaate, Wessel Holtman, Berry Oppedijk.

De sector is op zoek naar nieuwe gewasbescherming, zoals 'weerbaar telen'. Hierbij wordt gestuurd op een ziekte- en plaagonderdrukking via het substraat en op een sterke en productieverhogende plant. Er is een tiental concepten onderzocht op fytotoxiciteit. De keuze van de concepten was gebaseerd op beschikbaarheid van bouwstenen, gebruik in de praktijk, het aanschakelen van meerdere mechanismen en experimentele meerwaarde. Het aanschakelen van meerdere mechanismen is belangrijk, omdat dit de kans op weerbaarheid verhoogt tegen diverse ziekten en plagen. Ook zijn meetmethoden verder uitgewerkt om weerbaarheid van substraat en plant in de praktijk te kunnen meten.

Korte teeltproeven van zes weken met komkommer, tomaat en gerbera lieten zien dat de concepten geen noemenswaardige gewasschade gaven. De belangrijkste verschillen in de korte teelten van zes weken, werden veroorzaakt door het klimaat, de gewassoort, en het type substraat. De verschillende concepten lieten geen duidelijke verschillen zien in groei.

Meetmethoden zijn uitgewerkt om de weerbaarheid van de plant te bepalen tegen Botrytis, wit, spint en witte vlieg en de weerbaarheid in het wortelmilieu tegen Fusarium en overmatige wortelgroei. Optische sensoren lieten zien dat de concepten een invloed kunnen hebben op zuurgraad of zuurstofgehalte gedurende de teelt. Daarnaast is een nieuwe methode ontwikkeld om de activiteit van micro-organismen te bepalen aan de hand van zuurstofconsumptie in substraatmonsters.

Nutriëntenanalyse liet zien dat ongeveer de helft van de bouwstenen gebruikt kan worden zonder dat er een probleem wordt verwacht met de voeding. Bij gebruik van o.a. Pentakeep, eQuirein, Fertigo Sil, Impulse active, Humine en Prestop moet de voedingsoplossing bijgesteld worden. Analyse van de totale hoeveelheid aan organisch koolstof gaven hoge waarden aan voor Pro Funda en eQuirein en in mindere mate ook voor Trianum P. Dit kan positief werken doordat dit kan dienen als voedsel voor micro-leven, maar ook negatief omdat sommige ziekten zoals Pythium hiervan kunnen profiteren. Analyse van het voedselweb bevestigt dat compost thee de meeste bacteriën en schimmels bevat. Metingen aan het microleven in het substraat liet zien dat kokos vooral schimmeldominant is terwijl in steenwol en perliet de bacteriën overheersen.

Financier is het Productschap Tuinbouw.