Pythium, weerbaarheid tegen Pythium verhogen, chrysant

Nieuws

Weerbaarheid tegen Pythium verhogen bij chrysant

Gepubliceerd op
12 september 2014

Bodemgebonden ziekten en plagen veroorzaken schade in de teelt van chrysanten onder glas. Grondstomen is duur, werkt maar kort en doodt antagonisten, die in de bodem aanwezig zijn. Chemische middelen zijn beperkt toegelaten, terwijl de bestaande toelatingen ook nog onder druk staan. Er wordt onderzoek gedaan om de weerbaarheid van chrysanten tegen Pythium te verhogen.

Veldproef chrysanten cultivars

Van drie chrysanten cultivars liet cultivar Grand Pink een toenemende schade zien met een toename aan sporen. Deze cultivar werd daarom gebruikt in een veldproef. In de veldproeven gaven Streptomyces, calcium en kalifosfiet een bescherming van de plant tegen Pythium. Streptomyces is als gewasbeschermingsmiddel (nog) niet toegelaten in de teelt van chrysant onder glas. Het middel etridiazool gaf in de veldproef geen goede bescherming maar wel zwaardere takken. Additioneel onderzoek liet zien, dat met een dubbele dosering Streptomyces in zandgrond, het gemiddeld vers gewicht van de takken met 23 gram toenam. Een toevoeging van calcium had hierop geen invloed en kan gelijktijdig gebruikt worden.

Kiemtoets

Een analyse van zes gronden van verschillende praktijkbedrijven liet een groot verschil zien in weerbaarheid. Deze verschillen waren in overeenstemming met de ervaringen van telers. Een snelle kiemtoets en een meting van beschikbare koolstof lieten hetzelfde resultaat zien en zijn dus een betrouwbare-, goedkopere-, en snelle vervanger voor de potproeven.

Biofilm

De hogere weerbaarheid van de gronden vertoonde een relatie met een hogere EC, natrium, lutum, CEC, calcium, silt en een lagere zand fractie. Dit komt overeen met de verwachtingen op basis van het bodemweerbaarheidsmodel en lijkt te wijzen op een belangrijke rol voor biofilms in de bodem. Een biofilm is een laag micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerde suikers. Dit is een nieuwe visie op bodemweerbaarheid en kan leiden tot nieuwe toepassingen om bodem-, en substraatweerbaarheid te verhogen.


Geslachtelijke sporen (oosporen) van Pythium
Geslachtelijke sporen (oosporen) van Pythium