Nieuws

Wegwijzer Bestuivers: alle informatie over bijen en andere bestuivers vanuit één plek

Gepubliceerd op
14 maart 2019

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het Deltaplan Biodiversiteit, om het verlies aan planten en dieren een halt toe te roepen. Zelf kun je hier ook wat aan doen, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de aanwezigheid van bijen en andere bestuivers in jouw omgeving te bevorderen. De informatie die je hiervoor nodig hebt is vanaf nu vanuit één plek beschikbaar via de Wegwijzer Bestuivers: www.wegwijzerbestuivers.nl

Talrijke onderzoeksinstellingen, organisaties en particulieren werken aan initiatieven om de aanwezigheid van bestuivers in Nederland te stimuleren. Samen hebben zij veel waardevolle en bruikbare kennis. Om de juiste kennis makkelijk vindbaar te maken voor iedereen, hebben Wageningen University & Research, Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten, de Wegwijzer Bestuivers gelanceerd. Aan de hand van gerichte vragen leidt de Wegwijzer Bestuivers je naar de beste informatiebronnen. Er is kennis beschikbaar over een breed aantal onderwerpen, bijvoorbeeld: de diversiteit van bestuivers, de waarde voor bestuiving, de achteruitgang in soorten en aantallen, de mogelijke oorzaken daarvan en wat we daaraan kunnen doen.

Actuele toegangsportal

Vaak wordt deze kennis gedeeld via websites, onderzoeksrapporten, brochures en lespakketten. De wegwijzer is een digitaal en overzichtelijk toegangsportal waar alle informatie over bijen en andere bestuivers overzichtelijk verzameld is. Omdat er voortdurend nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt de wegwijzer jaarlijks ge├╝pdatet. Mist u een onderwerp of kent u aanvullende informatiebronnen: laat het ons dan weten.

Kennisimpuls Bestuivers

De wegwijzer is onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers. Het doel van dit programma is om kennis te ontwikkelen en te delen die bijdraagt aan het behoud en de bevordering van (wilde) bestuivers, zodat ze ook op de langere termijn hun belangrijke rol kunnen blijven vervullen in de voedselproductie en natuurlijke ecosystemen. Deze Kennisimpuls sluit aan bij de Nationale Bijenstrategie, waarin het ministerie van LNV en een groot aantal maatschappelijke partners samenwerken aan initiatieven ter behoud van bestuivers. 

Ga naar de Wegwijzer Bestuivers: www.wegwijzerbestuivers.nl.