Nieuws

Weinig organotinverontreiniging van havensediment op Spitsbergen

Gepubliceerd op
9 juni 2016

Sediment dat is verzameld in havens op Spitsbergen bevat lage concentraties aan organotin. Dit is de uitkomst van een pilotproject van Wageningen UR en Akvaplan-niva uit 2009-2013, dat onlangs is gepubliceerd in Polar Biology.

Organotinverbindingen worden gebruikt in antifoulingverf voor grote zeeschepen. Het is bekend dat ze in het zeemilieu terechtkomen, waar ze zich ophopen in sediment en levende organismen. Deze stoffen zijn zeer giftig voor zee-organismen, zoals zeeslakken en oesters. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft het gebruik van organotin in antifoulingverf in 2008 verboden, maar niet alle landen hebben dit verbod bekrachtigd. Daarom valt te verwachten dat er nog steeds een aantal grote zeeschepen met een organotinverflaag de wereldoceanen bevaart. De organotinniveaus van havensediment in het noordpoolgebied waren eerder al gemeten in Groenland, IJsland en Alaska, maar nog niet op Spitsbergen.

Organotinconcentraties laag

Wageningen UR en Akvaplan-niva hebben in een pilotproject sediment van alle havens op Spitsbergen (Ny-Ålesund, Longyearbyen, Svea, Pyramiden en Barentsburg) verzameld en geanalyseerd in 2009, 2012 en 2013. De organotinconcentratie in sediment van de havens op Spitsbergen bleek laag te zijn (onder de detectielimiet van 14 ng Sn/g dw als som van butyltin) in vergelijking met andere noordpoolregio's met een langere scheepvaarthistorie. De organotinconcentratie in sediment op Spitsbergen lag onder bekende NOEC's (concentratie zonder waargenomen effecten, no-observed-effect-concentration). Een beoordeling van zeeslakken uit de haven van Ny-Ålesund bevestigde dit. Er waren bij deze organismen geen effecten te zien van blootstelling aan organotin.

Daarnaast zijn nog enkele andere stoffen geanalyseerd in het sediment van de haven van Ny-Ålesund. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) kwamen voor in de hoogste concentratie van alle geanalyseerde stoffen uit het sediment van de haven van Ny-Ålesund.

Verontreinigende stoffen in de gaten blijven houden

Vanwege de terugtrekking van zee-ijs worden noordpoolroutes toegankelijk voor zeetransport. Dit leidt tot toename van menselijke activiteit in het noordpoolgebied, waardoor het milieu er meer onder druk komt te staan. Het beste is om het verontreinigingsniveau op Spitsbergen in de gaten te blijven houden. De huidige resultaten vormen hiervoor een goede basis. Als het niveau van verontreinigende stoffen toeneemt, kunnen risicobeperkende maatregelen genomen worden om de bron van verontreiniging aan te pakken.