Nieuws

Welk kasontwerp is het meest economisch voor een specifieke locatie?

Gepubliceerd op
5 maart 2014

Internationaal wordt de vraag naar veilig voedsel, dat duurzaam en lokaal wordt geproduceerd steeds groter. Dit is terug te vinden in de toename van het aantal vragen voor 'Adaptive greenhouse design simulations'. Dit is een methode waarmee verschillende kasontwerpen voor een specifieke locatie kunnen worden gesimuleerd om daarmee een beeld te krijgen van de productie, watergebruik, energiegebruik en andere operationele kostenposten.

Het model kan worden beschouwd als een virtuele kas waarin de lokale klimaatcondities worden gebruikt als randvoorwaarde. In combinatie met de investering, die samenhangt met het ontwerp, kan het meest economische ontwerp worden geselecteerd.

Plastic of glazen kas


Bij de analyse komt de keuze tussen een plastic of een glazen kas regelmatig naar voren. De investering in een plastic kas is lager dan in een glazen kas, maar op langere termijn is dit meestal andersom, omdat het plastic regelmatig vervangen moet worden. Een langere termijn wordt internationaal echter niet vaak in beschouwing genomen waardoor plastic de voorkeur krijgt. Alleen bij toepassing van hoog technologische systemen wordt gekozen voor glas, aangezien de kas dan maar een klein deel van de investering bedraagt.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de implementatie van een technologisch hoogwaardig kasontwerp is dat het kennisniveau van de mensen die uiteindelijk in de kas komen te werken hoog genoeg is. Dit bepaalt in grote mate of de geprognosticeerde productie en kwaliteit ook gehaald gaat worden. Het gaat dan om kennis op het gebied van plantengroei, technische kennis en gewasbescherming.

adaptive greenhouse.jpg