Nieuws

Welzijnsmonitor vleeskuikens

Gepubliceerd op
12 februari 2014

Wageningen UR Livestock Research voert een tweejarig project uit waarin wordt onderzocht of de welzijnsmonitor vleeskuikens, ontwikkeld binnen het Europese Welfare Quality® project, kan dienen als management sturingsinstrument voor vleeskuikenhouders of bedrijfsbegeleiders. Daarnaast wordt onderzocht of de monitor wellicht verkort, en dus minder tijdrovend, kan worden.

Begin 2014 zijn er twee bijeenkomsten gehouden voor de deelnemende vleeskuikenhouders, dierenartspraktijken en slachterijen. Daarin werden de resultaten van het eerste jaar en de bruikbaarheid van de monitor als managementtool gepresenteerd. Tevens werden de gebruikers geraadpleegd over eventuele verbeter- en/of veranderpunten. In beide bijeenkomsten werd actief gediscussieerd tussen de deelnemers en onderzoekers. Dit resulteerde in een duidelijke wens om meer management gegevens te registreren, met het doel de zeggingskracht van de monitor te verruimen met risico factoren voor dierenwelzijn.

De welzijnsmonitor wordt in iets aangepaste vorm in het tweede projectjaar toegepast. Van ieder deelnemende bedrijf wordt één stal nogmaals twee maal gemonitord in 2014. Informatie bij