Wereldlezing Big Data

Nieuws

Wereldlezing 'Big Data', een inspirerende avond

Gepubliceerd op
16 maart 2016

Afgelopen donderdag, 10 maart heeft de wereldlezing ‘Big Data’ plaatgevonden. Het onderwerp was gekozen in relatie met de Dies Natalis van Wageningen UR, welke dit jaar als thema 'the digitalisation of nature' had. Key-note spreekster van de wereldlezing was Laxmi Parida, Manager Computational Genomics van het IBM T. J. Watson research center. Ze gaf ons inzicht in hoe ‘Watson’ kan helpen met het verwerken van grote hoeveelheden data en het vinden van oplossingen van zowel maatschappelijke problemen (medicijnen tegen kanker) als persoonlijke problemen (wat ga ik koken vanavond?).

Prof. dr. Richard Visser, Dean of Research van Wageningen UR, opende de wereldlezing met een korte inleiding op het thema Big Data. Laxmi Parida nam het stokje over met een introductie van Watson research center en haar visie op de toekomst van Watson. Dit leidde tot een levendige dialoog tussen het publiek, Laxmi Parida en prof. dr. Richard Visser. Verscheidene vragen kwamen naar voren als ‘Wat kan Watson betekenen voor de samenleving? Werken er meerdere organisaties aan het vergroten van de kennis die Watson krijgt?’ En ‘wie is de eigenaar van alle data die Watson gebruikt?’.

De inspirerende dialoog eindigde om 19.30, waarna de deelnemers, onder het genot van een hapje en een drankje, nog lang napraten over het thema ‘Big Data’.

Achtergrond Wereldlezingen

De Wereldlezingen zijn een initiatief van de Wageningen Ambassadors en worden georganiseerd door Wageningen Academy en KLV. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld, overheid en/of bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends / ontwikkelingen. De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u de KLV eventkalender raadplegen.

Meer Big Data?

Wageningen Academy biedt een Nederlandstalige cursus Big Data aan: