Nieuws

Wereldlezing ‘Kunnen we voedingswetenschappers nog vertrouwen?’

Gepubliceerd op
26 oktober 2017

De Wereldlezing ‘kunnen we voedingswetenschappers nog vertrouwen?' op donderdagavond 19 oktober tijdens de #DAFW2017 was snel volgeboekt, wat aangeeft dat het een vraag is die speelt bij veel mensen. De argwaan over de vele onderzoeken groeit bij de consument, willen we nog wel geloven wat er wordt beweerd? Wat wordt de toekomst en hoe kunnen we zaken weer scherp krijgen?

Drie deskundige sprekers, ieder vanuit hun eigen invalshoek gaven in een korte presentatie hun visie op het onderwerp. Onder leiding van Wageningen Ambassador en oprichter van Schuttelaar en Partners, ir. Marcel Schuttelaar ontstond er een interessante discussie tussen de sprekers en het publiek.

Prof. dr. ir. Sander Kersten gaf een kritische blik op de voedingswetenschap en gaf eerlijk toe zich af te vragen of we de weg kwijt zijn. Hij concludeerde dat de mogelijkheden van methodiek zijn uitgeput. Veel onderzoek moddert maar wat aan in de marge, aldus Sander Kersten.

Ir. Ralph Moorman stelde dat bekende voedingswetenschappers moeten stoppen met die arrogantie en zich bescheidener en opbouwender moeten opstellen. Ga niet boven de consument staan, maar ga in gesprek. Daarnaast pleitte hij ervoor om voedingsgoeroes en ervaringsdeskundigen te betrekken bij voedingsonderzoek.

Volgens dr. ir. Annet Roodenburg wordt er veel te ingewikkeld gedaan over wat nu gezond is. Volgens haar weten we dat best. Annet stelde dat we in Nederland geen aanbevelingen kennen voor suiker, als je naar de cijfers kijkt is dat raar.

Aan het einde van een zeer levendige discussie prees ir. Marcel Schuttelaar de aanwezige sprekers voor hun openheid en eerlijkheid en was verheugd te kunnen concluderen dat er een brug was geslagen tussen de verschillende disciplines voor meer betrokkenheid bij elkaars vakgebied.

Tijdens de afsluitende borrel werd er nog uitgebreid nagepraat.