Nieuws

West Nile virus aangetroffen bij een paard in Duitsland

Gepubliceerd op
1 oktober 2018

Het Friedrich Loeffler Institut in Duitsland, het officiële Duitse referentie laboratorium voor het West Nile virus (WNV) ofwel Westnijlvirus, heeft bekend gemaakt dat in het gebied van Brandenburg bij een paard West Nile virus is aangetoond. Dit is voor het eerst in Duitsland. Dit betekent dat deze aandoening mogelijk ook in Nederland kan optreden. Gezien de momenteel al koudere nachten ligt dit echter niet voor de hand. Immers, er zijn al veel minder muggen en het virus kan zich als het kouder wordt ook niet meer vermenigvuldigen in de muggen. De ziekte wordt niet van paard op paard overgedragen.

Diagnose door Wageningen Bioveterinary Research

Om een serieuze verdenking van de aangifteplichtige ziekte West Nile fever te kunnen uitsluiten dan wel te bevestigen is laboratoriumdiagnostiek nodig. Ten behoeve van deze diagnostische testen kunnen dierenartsen bloedmonsters inzenden. Het is raadzaam om zowel stolbloed als ook een volbloed monster in EDTA-buizen in te sturen. In het stolbloed kunnen antistoffen tegen het WNV aangetoond worden en in het volbloedmonster (EDTA-bloed) kan genetisch materiaal van het virus met een PCR-test aangetoond worden.

Symptomen

Een infectie met het West Nile virus kan bij paarden (en mensen) volledig ongemerkt verlopen. De infectie kan ook wat griepachtige symptomen geven: sloomheid, slecht of niet eten en een wat verhoogde lichaamstemperatuur (38.6 - 39.4 ˚C). Bij ongeveer een derde deel van de klinisch besmette paarden treden zenuwverschijnselen op: spiertrillingen, ataxie (lopen als een dronkenman), verlammingen, rare vage kreupelheid en/of veranderingen in het gedrag. Rustige paarden kunnen heel lastig worden en lastige paarden heel rustig. In het ernstigste geval kunnen de paarden ook niet meer staan en sterven, of moeten worden geëuthanaseerd. Deze symptomen lijken deels op die van de neurologische vorm van rhinopneumonie (EHV-1), maar de twee aandoeningen zijn voor een dierenarts doorgaans wel te onderscheiden.

Niemand kan voorspellen of het West Nile virus nu, zo laat in het jaar, nog zal uitbreken in Nederland. De kans daarop lijkt klein en als het uitbreekt is dit mogelijk slechts bij enkele dieren in een klein gebied.

Belangrijke tips voor wel/niet vaccineren

Er zijn voor het paard goede vaccins beschikbaar tegen West Nile virus, maar op dit moment is het de vraag of nu vaccineren nog zinvol is omdat pas enkele weken na de tweede vaccinatie er een goede bescherming is opgebouwd. Bij het vaccineren tegen het West Nile virus is er nog iets om bij stil te staan: het is een vector-gebonden ziekte (bv via de mug) en dan is de besmetting duidelijke anders is dan bij een direct van dier tot dier besmettelijke ziekte. Bij het West Nile virus kan een eigenaar er voor kiezen om één of enkele paarden wel en de rest niet te vaccineren. Paarden worden besmet door met het virus geïnfecteerde muggen, maar paarden die de ziekte krijgen scheiden zelf geen virus uit.

 

Paarden vaccineren bij influenza

Bij influenza of rhinopneumonie is het onverstandig om maar één of enkele paarden te vaccineren. Als er op een bedrijf een aantal paarden niet tegen influenza gevaccineerd is, dan kunnen die dieren influenza krijgen en vervolgens zulke hoge concentraties virus gaan uitscheiden dat ook gevaccineerde dieren toch nog ziek kunnen worden. Bij een direct besmettelijke ziekte als influenza of rhinopneumonie moeten dus alle paarden op een bedrijf gevaccineerd zijn om een optimale bescherming te hebben.