Nieuws

Wetenschap van de koe in Weekend van de Wetenschap op Dairy Campus

Gepubliceerd op
3 oktober 2018

De koeien op de Dairy Campus produceren niet alleen melk, maar ook veel onderzoeksgegevens en kennis over zichzelf. Immers, ze doen mee aan wetenschappelijk onderzoek. In het Weekend van de Wetenschap op zaterdag 6 oktober opent Dairy Campus in Leeuwarden de poorten voor het publiek. Jong en oud kunnen een kijkje nemen in de diverse stallen en zelf zien hoe geluk van een koe te meten is.

De onderzoeksdata van de melkkoeien in Dairy Campus worden benut om de zuivelketen verder te verduurzamen. De 550 melkkoeien vertoeven in zeven verschillende stallen, waarvan een aantal zaterdag open is voor het publiek, dat niet alleen koeien van nabij ziet, maar ook robots in actie. In de stallen meten onderzoekers en studenten het eetgedrag van de koe, hoeveelheden voedsel, de uitstoot van gassen uit de mest, en ook het welzijn van een koe. Dat alles om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende, gezonde en veilige melk geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en milieu.

Dairy Campus, Boksumerdyk 11, 8912 CA Leeuwarden. Zaterdag 6 oktober 2018, 10.00-15.30 uur.

Contact

Hilde Groen, hilde.groen@wur.nl, 06-28486322, of Eke Folkerts, eke.folkerts@wur.nl 0317 484000.