Nieuws

Wetenschapswinkel jaarrapport 2017 is uit

Gepubliceerd op
25 mei 2018

Ook in 2017 pakte de Wetenschapswinkel onderzoeksvragen op van organisaties en burgerinitiatieven die over beperkte (financiële) middelen beschikken. Op de meeste vragen zijn oplossingen en antwoorden gevonden waarmee de opdrachtgevers nieuwe stappen kunnen zetten. Ze hebben geleid tot ideeën, dialoog, draagvlak en aandacht in de media.

Bekijk een greep uit de onderzoeksprojecten uit 2017 in het jaarrapport Onderzoekend leren, die zijn uitgevoerd samen met studenten en onderzoekers van WUR. Onderzoeksvragen sluiten aan bij een maatschappelijk probleem en bij het Wageningse kennisdomein van voeding en voedselproductie, leefomgeving, gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

Wat doet de Wetenschapswinkel?

Maatschappelijke waarde van onderzoek ontstaat bij het gebruik of de toepassing van de resultaten. WUR ondersteunt via de Wetenschapswinkel onderzoeksprojecten op initiatief van maatschappelijke organisaties en van ondernemende groepen burgers. Met de Wetenschapswinkel geeft WUR invulling aan haar maatschappelijke taak.