Wettelijke Onderzoekstaken in de schijnwerper

Nieuws

Wettelijke Onderzoekstaken in de schijnwerper

Gepubliceerd op
22 september 2020

De WOT Natuur & Milieu zorgt er samen met de andere WOT’s binnen Wageningen University & Research (WUR) voor dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan zijn wettelijke taken kan voldoen. In een zojuist verschenen WOT-magazine worden verschillende WOT-onderzoeken belicht. Het geeft een beeld van de breedte en de reikwijdte van de Wettelijke Onderzoekstaken die de WUR uitvoert.

De Wettelijke Onderzoekstaken horen tot de kerntaken van WUR. Ze bestrijken een breed scala aan onderwerpen. De WOT-Natuur & Milieu focust op natuur en agromilieu en zorgt er onder andere voor dat informatie over biodiversiteit beschikbaar is. Andere WOT’s verzamelen gegevens over economische ontwikkelingen of diagnosticeren dierziekten. Snelheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en hoge kwaliteit zijn daarbij cruciaal. Het is essentieel dat we er voor zorgen uitstekend geëquipeerd te blijven. Dat betekent constant nieuwe kennis genereren, snellere meetmethoden ontwikkelen, betere onderzoeksprotocollen formuleren en dataverzameling en -verwerking digitaliseren.

In een verkorte online versie van het WOT-magazine worden twee onderdelen van het werk van de WOT Natuur & Milieu uitgelicht:

  1. Het Netwerk Ecologische Monintoring (NEM) waarmee we er, samen met de Nederlandse soortenorganisaties, voor zorgen dat de Nederlandse overheid over up-to-date informatie over de Nederlandse natuur beschikt,
  2. De monitoring van de Otter, waarmee we het herstel van dit misschien wel meest aansprekende Nederlandse roofdier volgen en onderzoeken wat Nederland kan doen om het herstel verder te stimuleren.