Nieuws

Wettelijke kaders rond personalised nutrition & health

Gepubliceerd op
27 mei 2020

Gepersonaliseerde voeding is voeding die is afgestemd op het individu. Om een dergelijk product te kunnen aanbieden, wordt de consument uitgenodigd bepaalde gegevens te delen. Wanneer het businessmodel van een bedrijf actief op dit gebied bestaat uit bezorging van bepaalde levensmiddelen, zullen dat in eerste instantie contactgegevens zijn. Doorgaans blijft het daar niet bij, omdat aanbieders van gepersonaliseerde voeding vaak bepaalde gezondheidseffecten nastreven.

Algemene Verordering Gegevensbescherming(AVG)

Gepersonaliseerde voeding richt zich op personen met specifieke dieetrestricties zoals allergieën (gluten), of bepaalde aandoeningen (geïrriteerd darmsyndroom). In zo’n geval zullen van de deelnemende consument doorgaans meer specifieke gegevens worden gevraagd; de zogenaamde gezondheidsgegevens. Het gebruik van deze gegevens en reguliere persoonsgegevens wordt sinds mei 2018 beheerst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening die in alle EU-landen van kracht is. Daarnaast gelden in elke Lidstaat nationale wetten ter implementatie van de AVG. Dit is een belangrijk onderwerp dat uitgebreid aan bod komt tijdens het seminar Personalised Nutrition & Health.

Relevante kaders personalised nutrition & health

In dit onderdeel van het seminar Personalised Nutrition & Health wordt een overzicht verschaft van de relevante kaders van de AVG voor personalised nutrition & health. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • Welke acties vallen onder het begrip “verwerken” van persoonsgegevens?
  • Hoe kan het verwerken van gezondheidsgegevens voor gepersonaliseerde voeding rechtmatig worden vorm gegeven, zowel door bedrijven als voor onderzoek tijdens klinische studies?
  • Hoe verhoudt verwerking van gezondheidsgegevens tijdens klinische studies zich tot verwerking van dergelijke gegevens voor commerciële doeleinden?
  • Op welke wijze handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens de AVG?

Case-study

Vervolgens zal een case-study worden besproken in samenwerking met Verdify, die recepten aanbiedt die zijn afgestemd op basis van de persoonlijke voorkeuren en gezondheid van haar klanten. Vragen die tijdens deze case-study worden behandeld zijn onder meer de volgende:

Hoe kan worden bewerkstelligd dat verwerking van gezondheidsgegevens te allen tijde in overeenstemming met toepasselijke privacy wetgeving plaatsvindt, wanneer het business model evolueert?

Meer weten over dit onderwerp?

Op 1 oktober aanstaande zet mr. Karin Verzijden (Axon advocaten) tijdens het seminar Personal Nutrition & Health uiteen hoe onderzoek op het gebied van personalised nutrition & health en het aanbieden van producten op dit gebied kan worden ingepast in het kader van de huidige privacywetgeving. Meer weten over het hele programma? Download de brochure.