Nieuws

Wij maken de verborgen wereld onder onze voeten zichtbaar

Gepubliceerd op
9 november 2017

Mensen hebben vaak geen idee hoe de bodem onder hun voeten eruit ziet. Toch is de situatie onder het maaiveld bepalend voor de kwaliteit van de dingen die ze bovengronds doen, of het nu gaat om het verbouwen van voedsel, het aanleggen van infrastructuur, het graven van waterwegen of het leggen van leidingen.

Daarvoor is kennis van alle aspecten van de Nederlandse bodems nodig. Die kennis heeft Wageningen Environmental Research (Alterra). De Wageningse bodemkennis is dankzij de Basisregistratie Ondergrond (BRO) inmiddels voor iedereen toegankelijk, maar voor het op een juiste wijze duiden van de informatie is een download met gegevens eenvoudigweg niet genoeg. Alles staat op valt met een juiste interpretatie van die data.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Om op een verantwoorde manier de data en informatie te kunnen interpreteren is kennis noodzakelijk: kennis opgedaan in het veld, in gesprekken met boeren en andere bodemgebruikers, kennis over bodemeigenschappen en -processen, kennis over bodembewerking. “Die kennis is bij ons aanwezig,” zegt Joop Okx van Wageningen Environmental Research. “Wij maken de verborgen wereld onder onze voeten voor iedereen zichtbaar en begrijpelijk.” Hij wordt daarin bijgevallen door Jaap Lodders, gedeputeerde van de provincie Flevoland: “Wij werken uiteraard samen met onderzoekinstituten en het onderwijs zoals in Wageningen. Daar zit namelijk de kennis.”