Persbericht

Wim van der Poel benoemd tot special professor aan Wageningen University & Research

Gepubliceerd op
14 november 2018

De raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) heeft dr. Wim van der Poel benoemd tot special professor Emerging and zoonotic viruses. De leerstoel is ingegaan per 1 november en wordt mogelijk gemaakt door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

“Emerging and zoonotic viruses” zijn nieuwe bedreigende virussen die van dier naar mens overdraagbaar kunnen zijn. In Nederland kennen we diverse recente introducties van dergelijke infectieziekten. Vaak gaat het om bekende ziekteverwekkers zoals aviaire influenza (vogelgriep) en klassieke varkenspest maar soms ook om tot dan onbekende of exotische infectieziekten zoals Schmallenberg. Primair voor de volksgezondheid en de diergezondheid, en secundair voor de voedselvoorziening en de economie, is het steeds belangrijker om snel en adequaat te reageren op uitbraken van infectieziekten teneinde die zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

De leerstoel is ondergebracht bij de Leerstoelgroep Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie van Wageningen University & Research, die onder leiding staat van prof. Mart de Jong. De leerstoelgroep Quantitative Veterinary Epidemiology richt zich op het genereren en verspreiden van kennis over de epidemiologie van ziekten bij dieren. De nadruk ligt hierbij op de overdracht van besmettelijke ziekten binnen en tussen groepen van dieren en over factoren die die transmissie beïnvloeden. De nadruk ligt daarbij op bestrijding en preventie maatregelen.

Wim van der Poel is mede-coördinator van het WUR investeringsthema Global One Health. Beheersing van het risico van infectieziekten en het reduceren van chronische ziekten zijn van groot belang voor voedselzekerheid, volksgezondheid, klimaat en biodiversiteit. We gebruiken de term ‘Global One Health’ voor het weergeven van de verbinding tussen, en het wereldwijde karakter van de gezondheid van mensen, dieren en planten. Veel gezondheidsrisico’s kunnen beheerst worden door effectieve interventies zoals adequate en gevarieerde voedselvoorziening, verbeterde lifestyle, hygiëne, medicatie, vaccins, bestrijding van ziekte-overdragers en gewasbescherming.

Wim van der Poel (1958) studeerde Diergeneeskunde in Utrecht en promoveerde aan dezelfde Universiteit in 1995 in de veterinaire virologie. Hij werkte bijna 10 jaar bij het RIVM aan zoönosen. Wim van der Poel heeft zitting in diverse internationale gremia, zoals de Scientific Committee of the International Research Consortium for Animal Health en de International Committee for the Taxonomy of Viruses. Tevens is hij coordinator van de EPIZONE European Research Group, onderzoeknetwerk op gebied van besmettelijke dierziekten. Vanaf 2004 is hij senior onderzoeker op gebied van ‘emerging viruses’ bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad.