Winnaars fotowedstrijd Metropolitan Solutions

Persbericht

Winnaars fotowedstrijd Metropolitan Solutions tonen hun ideeën

Gepubliceerd op
17 juli 2015

Bijna vijftig mooie foto’s genomen in vijftien verschillende landen zijn het resultaat van een internationale fotowedstrijd met het thema Metropolitan Solutions – de zoektocht naar oplossingen wanneer in 2050 ruim tweederde van de wereldbevolking in steden woont. De fotowedstrijd was opgezet door Wageningen University & Research. Afgelopen donderdag overhandigde de directeur van World Press Photo, Lars Boering, de prijzen aan de winnaars.

De prijsuitreiking van de Metropolitan Solutions Photo Contest vond plaats tijdens de slotavond van Summer School Thinking City op 16 juli in Amsterdam. De winnaars ontvingen een cheque van respectievelijk €250 en €100. Lars Boering gaf de aanwezigen goede tips over het maken van een ‘foto met een verhaal’.

Groene stad

De jury verkoos de foto ‘Brooklyn Grange Rooftop Farm’ van Rosanne Wielemaker uit Nederland als beste foto. Met haar opname van de Brooklyn Grange Rooftop Farm in New York laat Rosanne de symbiotische relatie zien tussen (stads)landbouw en de stad. Stadslandbouw draagt bij aan biodiversiteit en voedselveiligheid, maar ook aan gemeenschapszin en werkgelegenheid. Omgekeerd heeft de stad voordelen voor landbouwbedrijven in de omgeving: de stad biedt een afzetmarkt, een stedelijk microklimaat en herbruikbare afvalstromen van nutriënten, water en energie. De jury waardeert de wijze waarop deze foto laat zien hoe verstedelijking en een ‘groene stad’ kunnen samengaan. Ook waardeert de jury de sterke compositie van de foto.

Winnende foto: ‘Brooklyn Grange Rooftop Farm’. Foto: Rosanne Wielemaker
Winnende foto: ‘Brooklyn Grange Rooftop Farm’. Foto: Rosanne Wielemaker

De gedeelde tweede en derde plaats zijn voor de foto’s ‘The best things in life are free’ van Allan Jay Quesada uit de Filipijnen en ‘You are the fuel’ van Florencia Rojas uit Argentinië. Allan laat met zijn foto van Singapore zien hoe de groeiende economie van de stad steeds ‘groener’ wordt door de installatie van zonnepanelen in en rondom de stad. De jury waardeert de fraaie wijze waarop deze foto een oplossing laat zien in een sterk verstedelijkte omgeving. 

Runner-up: ‘The best things in life are free’. Foto: Allan Jay Quesada
Runner-up: ‘The best things in life are free’. Foto: Allan Jay Quesada

Florencia Rojas laat met haar foto zien hoe fietsen de oplossing kan zijn voor een duurzame toekomst: fietsen biedt voordelen voor gezondheid en geest en brengt geen lucht- en geluidvervuiling met zich mee.

Runner-up: ‘You are the fuel. Foto: Florencia Rojas
Runner-up: ‘You are the fuel. Foto: Florencia Rojas

In de Metropolitan Solutions Photo Contest ging Wageningen University & Research afgelopen weken op zoek naar spectaculaire foto’s van metropolitane oplossingen. De thema’s van de ingezonden foto’s en ideeën variëren van groene oplossingen tot hergebruik van afvalstoffen en van mobiliteitsoplossingen tot gebruik van schone energiebronnen. De foto’s zijn beoordeeld door een professionele jury, bestaande uit Zef Hemel, hoogleraar Urban and Regional Planning (Wibaut leerstoel) aan de UvA en mede-organisator Summer School Thinking City, Kadir van Lohuizen, internationaal fotojournalist en Arnold Bregt, hoogleraar Geo-information Science aan Wageningen UR en principal investigator van AMS.

Metropolitane oplossingen

Verstedelijking verspreidt zich snel over de wereld. In 2050 zal 70% van de mensheid in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rond duurzaamheid en de kwaliteit van leven voor die steden steeds dringender. Het gaat dan om klimaatverandering, mobiliteit en logistiek, beschikbaarheid van water, omgaan met grondstoffen en afval, voedselzekerheid en gezondheid. Wageningen University & Research werkt aan oplossingen om steden en metropolitane gebieden te realiseren die – in nauwe relatie met omliggende rurale gebieden – leefbaar, gezond, weerbaar en circulair zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen het samenwerkingsinitiatief Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).

Tentoonstelling

In het najaar van 2015 werden de beste tien foto’s op Wageningen Campus getoond in een openluchttentoonstelling.

Bekijk hier de beste 10 foto’s, inclusief winnaars.