Nieuws

'Winnie Sorgdrager gaat onderzoek naar eiercrisis leiden'

Gepubliceerd op
23 augustus 2017

Lid van de Raad van State Winnie Sorgdrager gaat het onderzoek leiden naar gang van zaken rondom de vondst van de stof fipronil in eieren. Dat hebben minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vandaag bekend gemaakt. Zij stuurden vandaag een brief met de laatste stand van zaken van de eiercrisis naar de Tweede Kamer. Morgen is hierover een debat.

Dit bericht is integraal overgenomen van het ministerie van Economische Zaken.

Onderzoek

Uit het onderzoek van Sorgdrager moet naar voren komen hoe deze crisis heeft kunnen gebeuren, wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen hen is verlopen. Het onderzoek moet een beeld geven over hoe gehandeld is en wat er verbeterd kan worden, zodat hieruit lessen geleerd kunnen worden. De precieze opdrachtformulering zal op korte termijn aan de Tweede Kamer worden gestuurd zodat zij daarover een oordeel kan geven. Streven is het onderzoek voor het einde van dit jaar af te ronden.

Mw. mr. Winnie Sorgdrager is lid van de Raad van State. Van 1994 tot 1998 was zij minister van Justitie in kabinet Paars I.  Daarvoor was zij onder meer procureur-generaal bij de Gerechtshoven in Arnhem en Den Haag.

Schade sector

Uit een rapport van Wageningen Economic Reserach in opdracht van staatssecretaris Van Dam blijkt dat de directe schade voor de betrokken pluimveebedrijven wordt geschat op ongeveer € 33 miljoen. € 16 Miljoen daarvan is het gevolg van de opgelegde blokkades, € 17 miljoen is het gevolg van maatregelen om de fipronilbesmetting bij de bedrijven weg te nemen. Dat komt neer op een gemiddelde schade van tussen de 120.000 en 220.000 euro voor een pluimveebedrijf. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. In het rapport is nog geen rekening gehouden met verdere vervolgschade, bijvoorbeeld als gevolg van imagoschade. Ook is de schade voor andere bedrijven zoals opfokbedrijven of winkels nog niet bekend.

In totaal zijn er tot nu toe 258 bedrijven met 664 stallen geblokkeerd. Een deel hiervan is inmiddels geheel of gedeeltelijk weer vrijgegeven.

Lees hier het persbericht 'Winnie Sorgdrager gaat onderzoek naar eiercrisis leiden' op de website van het ministerie van Economische Zaken