Nieuws

Winterlicht

Gepubliceerd op
30 maart 2014

De winter zit er zo ongeveer op maar ieder jaar keren de zelfde thema’s terug. Hoeveel licht kost een (vast) scherm, wat is de beste kasorientatie enz.enz. Vooral in de wintermaanden is het belangrijk om een hoge en kwalitatief goede gewasproductie te realiseren. In deze periode zijn productprijzen doorgaans hoog, waardoor juist de winterproductie belangrijk is.

Er is dan ook sprake van licht als beperkende groeifactoren en het is belangrijk om het beschikbare natuurlijke licht zo veel mogelijk voor de gewasproductie te benutten. Vooral in de winter betekent 1% meer licht 0.8-1% meer productie. In de jaren 80 is voor normaal glas al bepaald dat in de winter een oost-west nokrichting het beste is. Met de komst van diffuus glas, met of zonder coatings, condensatie eigenschappen die te beïnvloeden zijn en eventueel andere kasdekvormen kan de optimale kas voor wat betreft het winterlicht er wel eens anders uit komen te zien. Bovengenoemde punten moeten het mogelijk maken om in de winter meer dan 10% extra natuurlijk licht in de kas op het gewas te krijgen. Echter de weg naar deze lichtwinst is nog ongewis, ook omdat winst op het ene punt verlies voor het volgende kan. Wij hopen op korte termijn deze vragen te kunnen gaan beantwoorden.

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en het programma Kas als Energiebron.