Nieuws

Wisdom & Wonder Movie Talks: "We kunnen van China leren hoe om te gaan met snelle transities"

Gepubliceerd op
19 oktober 2018

Persoonlijke aanpassingen aan een snel veranderende omgeving, dat is wat Prof. dr. ing. Arthur Mol liet zien aan de hand van de film ‘Beijing Taxi’ tijdens de Wisdom & Wonder movie talk op 16 oktober j.l. in het Heerenstraattheather.

Mol koos bewust voor een Chinese film, omdat hij sinds zijn eerste bezoek gefascineerd is door de snelle veranderingen die daar plaats vinden: "Elk jaar verandert er iets, in het transport systeem, gezondheidszorg, of het gedrag van mensen.” Hij schetste de aanpasbaarheid van China als een voorbeeld voor de WUR: “In ons nieuwe strategische plan is transitie een belangrijk onderdeel. We moeten kijken naar China om te weten wat transitie precies betekent.”

Mol benadrukte dat wanneer we het hebben over grootschalige veranderingen, het individuele perspectief ook van belang is. Dit werd getoond in de film ‘Beijing Taxi’, waar het leven van drie verschillende taxi chauffeurs in Beijing werd gevolgd, afgezet tegen de snelle veranderingen die plaatsvonden rondom de Olympische spelen in 2008.

De talk op 16 oktober maakt deel uit van een serie, in het leven geroepen om de band tussen WUR en de stad te benadrukken. Volgende keer zullen Dick de Ridder en Willem Jan Knibbe van Bioinformatica aan de hand van hun keuze film AlphaGO laten zien hoe  wetenschap een rol speelt in ons dagelijks leven en onze cultuur. Deze film wordt op 20 november getoond. Tickets zijn verkrijgbaar op de website van het Heerenstraattheater.

Lees meer