Nieuws

Wolf centraal in 100e nummer Vakblad Natuur Bos Landschap

Gepubliceerd op
19 december 2013

Het 100e nummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap is geheel gewijd aan de wolf. Centraal in dit nummer staat de vraag ‘kan de wolf zich in Nederland vestigen, en wat moeten we dan met hem aan?’ Een gastredactie bestaande uit Fabrice Ottburg, Wieger Wamelink, Bert Jansen (Alterra) en Erwin Al (Staatsbosbeheer) verzamelde in binnen- en buitenland alle voor beleid en beheer relevante praktische informatie.

Toen begonnen werd met de productie van dit nummer, was iedereen er nog van overtuigd dat de eerste wolf lopend vanuit de Karpaten Nederland had bereikt, om zich in de Noordoostpolder dood te laten rijden. En de conclusie dat dat uiteindelijk toch anders bleek te liggen, doet niets af aan het feit dat de wolf over wellicht niet al te lange tijd Nederland zal bereiken. In Duitsland zitten al roedels op zo’n 200 kilometer van onze grens, en bij Meppen, vlak over de grens, is al een zwervend exemplaar gefotografeerd. De vraag wat dat voor het Nederlands natuurbeleid betekent, is dus actueel. Evenals de (misschien nog wel relevantere) vraag hoe we als samenleving met de wolf om moeten gaan.

Omdat we in Nederland geen ervaring hebben met wolven, staan er in dit nummer van het Vakblad onder andere bijdragen van ervaringsdeskundigen uit Duitsland en Polen. In Duitsland staat de overheid positief tegenover de wolf, en heeft men een wolvenbeheerplan opgesteld dat zorgt dat burgers en boeren goed op zijn komst waren voorbereid. In de praktijk levert de wolf daar dan ook nauwelijks problemen op. In Polen was de wolf bijna uitgeroeid, maar sinds hij daar wettelijk beschermd wordt neemt de populatie weer gestaag toe. Regionale directies voor milieubescherming zorgen daar voor draagvlak onder de boeren door educatiecampagnes en beschermingsmaatregelen voor hun vee. Dat wil niet zeggen dat er in Nederland geen problemen te verwachten zijn. Ook daar gaat dit themanummer op in. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander positief staat ten opzichte van de wolf (met als kanttekening dat ze er nog niet zijn), kijken veehouders en jagers daar genuanceerder tegenaan. Technisch is het beschermen van bijvoorbeeld schaapskuddes mogelijk, maar honden en hoge hekken zijn niet altijd een haalbare oplossing.

In dit nummer is vooral geprobeerd zoveel mogelijk feitenmateriaal uit wetenschappelijk onderzoek te verzamelen. Zo ziet het er naar uit dat er in Nederland ruimte is voor enige tientallen wolven, ook al is dat gebaseerd op diverse aannames. Maar ook meningen ontbreken niet. Alle relevante betrokkenen komen aan het woord: boswachters en schapenhouders, beleidsmakers en terreinbeheerders, het Faunafonds en de Recron, jagers en wolvenkenners, studenten en onderzoekers. Kortom, alles wat u ooit over de wolf wilde weten maar niet durfde vragen, staat in dit nummer. Inclusief op de middenpagina’s een cursus ‘wolven herkennen in het veld’.

Een PDF van dit nummer staat op de site van het Vakblad Natuur Bos Landschap.