Nieuws

Wordt vervolgd: Glastuinbouw Waterproof

Gepubliceerd op
25 april 2014

De emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen blijven een belangrijk aandachtspunt voor de glastuinbouw. Vorig jaar zijn de emissienormen (substraatteelten) en zorgplicht (grondgebonden teelten) van kracht geworden. Bedrijven moeten nu daadwerkelijk stappen zetten om spui en uitspoeling terug te dringen. Voor de gewasbeschermingsmiddelen is de overheid van plan in 2016 zuiveringstechniek verplicht te stellen bij lozen op riool of oppervlaktewater. Met het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof wordt gewerkt aan oplossingen om langer recirculeren en minder uitspoeling mogelijk te maken.

Het programma wordt aangestuurd door het Platform Duurzame Glastuinbouw en is een Publiek-Private Samenwerking (PPS), vallend onder de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. De hoofdfinanciers zijn het Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische Zaken, en daarnaast zijn er diverse bijdragen van betrokken telers en toeleveranciers.

Voor grondgebonden teelten wordt verder gewerkt aan de implementatie van het emissiemanagementsysteem (o.a. vochtsensoren, lysimeter). Voor substraatteelten ligt de focus op het oplossen van knelpunten bij recirculatie bij o.a. protorchidee en Cymbidium. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe, emissiearme teeltsystemen (Lisianthus) en het beheersen van ziekten en zuurstofinbrenging in substraatloze teeltsystemen (sla, chrysant).

Innovatie- en Demonstratiecentrum (IDC) Water

In het Innovatie- en Demonstratiecentrum (IDC) Water wordt samen met toeleveranciers het onderzoek naar waterzuiveringstechnieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit spui voortgezet. Ook wordt watertechnologie voor het effectiever en veiliger recirculeren onderzocht, waarbij met name aandacht is voor ziekteverwekkers, natrium en nutriƫnten.

De PPS Glastuinbouw Waterproof levert veel nieuwe kennis en inzichten op die direct of op termijn toepasbaar zijn in de praktijk.