Workshop nieuwe technologieën in de veefokkerij

Nieuws

Workshop ‘nieuwe technologieën in de veefokkerij’

Gepubliceerd op
4 mei 2015

Op 10 april jl. heeft de Initiatiefgroep Duurzame Fokkerij in samenwerking met het Rathenau Instituut een stakeholderworkshop ‘nieuwe technologieën in de veefokkerij’ georganiseerd. Het uitgangspunt van deze workshop was de wens van het fokkerijbedrijfsleven om maatschappelijke partijen en deskundigen in een vroeg stadium te betrekken bij de afweging nieuwe technologieën (bv gene editing) al dan niet toe te passen in de fokkerij.

Tijdens deze stakeholderworkshop hebben verschillende maatschappelijk betrokkenen nagedacht over de vragen: wat zou de impact van deze technologieën op mens, voedselproductie, dier en milieu zijn? Onder welke omstandigheden zouden deze technologieën passen binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen? Met wie moet hierover het maatschappelijk gesprek gevoerd worden?

Uit de discussies kwam naar voren dat het belangrijk is om nieuwe technologische ontwikkelingen duidelijk te positioneren en te laten zien op welke wijze ze aansluiten bij het streven naar een maatschappelijk verantwoorde duurzame veehouderij. Het is daarbij voor de veefokkerij-organisaties belangrijk om in ogenschouw te nemen dat het in de discussie met de samenleving niet over fokkerij, maar over de hele dierhouderij gaat. Focussen op (technische) details van verschillende fokkerijtechnieken sluit niet aan bij de vragen uit de samenleving. Een gesprek over veefokkerij vindt altijd plaats in het kader van een gesprek over de hele dierhouderij. Echter, omdat fokkerijkeuzes grote gevolgen voor mens, dier en voedselproductie kunnen hebben, is het wel belangrijk om na te denken hoe die keuzes verantwoordelijk gemaakt kunnen worden. De Initiatiefgroep Duurzame Fokkerij zal daarom de actiepunten die uit de workshop zijn gekomen – nadenken over de technologieën, communiceren in brede context - verder uitwerken in hun actieplan 2015-2017.