Nieuws

Workshop verlaging broeikasgasemissie grondstoffen diervoederindustrie

Gepubliceerd op
8 april 2014

Vanuit het programma Feed4Foodure wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop waarin een verkenning wordt gedaan naar haalbare maatregelen om de broeikasgasemissie bij de productie van grondstoffen voor de diervoederindustrie te verminderen.

Lees de volledige uitnodiging inclusief programma