Nieuws

Wouter Peters hoogleraar Koolstofkringloop en atmosferische samenstelling

Gepubliceerd op
23 oktober 2015

Wouter Peters is benoemd tot persoonlijk hoogleraar Koolstofkringloop en atmosferische samenstelling. De aanstelling binnen de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit is op 1 oktober ingegaan. Wouter gaat zich als hoogleraar onder andere richten op de koolstofkringloop in het tropisch regenwoud, waar hij begin dit jaar een ERC Grant van 2,3 miljoen euro voor kreeg.

Naast zijn nieuw gestarte onderzoek in de Amazone is Wouter sinds kort ook onderzoekleider van de Zweeds-Nederlandse ‘Carbon Portal’, een Europese centrale faciliteit van het Integrated Carbon Observation System (ICOS) waar Wageningen University een bijdrage aan levert. De Carbon Portal wordt in de komende jaren de ‘one-stop shop’ voor wetenschappers, beleidsmakers, en het publiek voor (meet)gegevens over de Europese koolstofkringloop.

Het onderzoek binnen ICOS richt zich op de koolstofkringloop van Nederland en van Europa. “Hierbij zijn ook de stedelijke gebieden van groot belang,” zegt Wouter Peters. “Dit vanwege hun dichtheid aan mensen en de energie-intensieve activiteiten die er plaatsvinden. Beleidsmakers en bedrijven hebben behoefte aan informatie over deze koolstofkringloop om effectieve maatregelen te nemen die CO2-uitstoot verminderen. Maar ook om emissies en mogelijke reducties te kunnen verifiëren op het niveau van een stad, regio, of industriële sectoren zoals havens, of transport, of energie-opwekking. Het is van groot belang dat dit op een onafhankelijk manier wordt gedaan, los van door bedrijven zelfgemaakte rapportages en statistieken. Denk maar aan Volkswagen…”.

Eén van de belangrijkste producten uit de groep van Wouter is CarbonTracker, een systeem dat de uitwisseling van CO2 aan het aardoppervlak in kaart brengt door middel van atmosferische metingen. Binnen CarbonTracker wordt veel Wageningse kennis over de natuurlijke koolstofkringloop geïntegreerd en wordt continu gebruik gemaakt van atmosferische modellen, hydrologische kennis, en planten- en gewasgroeimodellen.

Wouter Peters behaalde zijn master en PhD in Utrecht. Hij promoveerde op onderzoek naar ozon in de tropische troposfeer. Daarna werkte hij tussen 2003 en 2007 als onderzoeker in de Verenigde Staten bij het NOAA Earth System Research Laboratory in Boulder. In 2007 kreeg hij ook een aanstelling bij de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit. Een jaar later werd hem een Vidi-beurs toegekend. In 2013 kreeg hij een deeltijdaanstelling als hoogleraar in Groningen (Atmospheric Composition Modeling).