Nieuws

Yvonne Wientjes cum laude gepromoveerd

Gepubliceerd op
28 januari 2016

Yvonne Wientjes, promovendus bij het Animal Breeding and Genomics Centre, heeft op vrijdag 22 januari haar doctorsgraad behaald met het predicaat cum laude, gebaseerd op haar proefschrift ‘Multi-population genomic prediction’. Met dagelijkse begeleiding van Dr. Mario Calus en promotor Prof. Roel Veerkamp heeft Yvonne onderzoek gedaan van excellent niveau. Haar belangrijkste conclusie is dat genomic prediction baat kan hebben bij gebruik van een andere populatie, mits de referentie populatie relatief klein is, beide populaties nauw verwant zijn, en er veel individuen van de andere populatie worden toegevoegd.

De centrale vraag in Yvonnes onderzoek was: “Kunnen we gebruik maken van gegevens van verschillende populaties, bijvoorbeeld andere rassen of lijnen, of populaties uit andere landen, om de betrouwbaarheid van genomische fokwaarden te verbeteren.” Uit recent onderzoek bleek dat gebruik van genetische informatie uit andere populaties wel eens minder kan opleveren dan eerder verwacht op basis van simulaties. In haar proefschrift onderzocht Yvonne de factoren die de bruikbaarheid van genetische informatie van de ene in de andere populatie mogelijk beperken. Zo liet ze zien dat de frequentie en grootte van de effecten van de onderliggende genen hierbij erg belangrijk zijn. Yvonne heeft de opgedane kennis gebruikt om een algemeen toepasbare formule af te leiden, die voorspelt hoe bruikbaar genetische informatie van andere populaties is. Deze formule verschaft theoretisch veel inzicht, en is vooral ook van grote waarde voor zowel fokkers als plantveredelaars om zakelijke beslissingen te onderbouwen, zoals: is het voordelig om samen te werken met organisaties die andere populaties beheren, of moet er vooral geïnvesteerd worden in het verzamelen van informatie van hun eigen populaties.

De resultaten hebben belangrijke theoretische inzichten opgeleverd voor de kwantitatieve genetica, en zijn ook direct toepasbaar voor onder andere de fokkerijorganisatie CRV (de financier van het onderzoek). Dit terwijl Yvonne tegelijkertijd in staat was om haar proefschrift in vier jaar af te ronden, en alle vijf papers waren gepubliceerd ten tijde van de promotie.
Yvonne Wientjes heeft haar proefschrift verdedigd op januari 22 in de Aula van Wageningen Universiteit. Terugkijken van de verdediging is nog mogelijk via WUR-TV.