Nieuws

Zacht winterweer verhoogt de kans op leverbotbesmetting in het voorjaar

Gepubliceerd op
11 mei 2016

De hoge temperaturen van deze winter hebben ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van leverbotinfecties niet heeft stil gestaan. Dit heeft tot gevolg dat er lang besmettelijke leverbotcysten op het weiland zijn afgezet.

Hoewel verwacht wordt dat het in de meeste gevallen niet om een ernstige leverbotinfectie zal gaan, adviseert de Werkgroep Leverbotprognose extra op de dieren te letten. Mocht onverwachte sterfte optreden dan raadt de Werkgroep aan om dieren voor pathologisch onderzoek aan te bieden.

Uit de verzamelde laboratoriumgegevens blijkt dat er in de herfst van 2015 een late leverbotinfectie heeft plaatsgevonden. Bij pathologisch onderzoek is meer leverbot aangetoond dan vorig jaar, maar minder dan in de jaren met een ernstige leverbotbesmetting.

Uit het veldonderzoek is gebleken dat door de relatief hoge temperaturen in de winter de ontwikkeling van de leverbotslak en leverbotinfecties in de slak lang is doorgegaan. Het percentage besmette slakken lag hoog en ondanks een sterke daling in maart bleef het percentage besmette slakken hoger dan in voorgaande jaren. De laat afgezette besmettelijke leverbotcysten kunnen bij lage temperaturen lang overleven op het gras.

De Werkgroep Leverbotprognose verwacht dat de weidende dieren dit voorjaar nog een matige en soms een ernstige leverbotinfectie kunnen oplopen.

Behandeling schapen en rundvee
De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om schapen en rundvee alleen te behandelen als een diagnose is gesteld. Schapen zijn veel gevoeliger voor leverbot en kunnen sterven bij een ernstige besmetting.

Bij onverwachte sterfte is het raadzaam om dieren voor pathologisch onderzoek aan te bieden. Controle door onderzoek op dode dieren kan niet alleen duidelijkheid geven voor de schapen, maar ook een beeld geven van de mogelijke leverbotproblemen bij het rundvee.