Nieuws

Zacht winterweer zorgt voor meer leverbotbesmetting

Gepubliceerd op
2 februari 2016

De hoge temperaturen van de winter 2015-2016 zorgen ervoor dat de ontwikkeling van leverbotinfecties nog steeds doorgaat. Dit is een situatie die niet eerder is vastgesteld.

Met deze aanvulling op de definitieve leverbotprognose vraagt de Werkgroep Leverbotprognose aan schapenhouders om extra op hun dieren te letten en bij twijfel mestonderzoek uit te voeren. Mocht onverwacht sterfte optreden dan raadt de werkgroep aan om dieren voor onderzoek aan te bieden. Voor rundveehouders die hun dieren laat hebben opgestald, geldt hetzelfde advies.

De Werkgroep Leverbotprognose heeft in november 2015 laten weten dat in de strook van midden Utrecht naar Noordoost-Groningen vanaf half september een infectie op het gras is afgezet. In West-Nederland is dat pas vanaf half oktober gebeurd. Toen was al duidelijk dat de hoge temperaturen in november zouden kunnen leiden tot een late infectie. Inmiddels is duidelijk dat ook december en januari warmer zijn geweest dan normaal. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds ontwikkeling van leverbotinfectie plaatsvindt. Weidende dieren kunnen steeds meer besmettelijke cysten van de leverbot opnemen en een matige tot ernstige infectie oplopen.

Behandeling schapen en rundvee
De Werkgroep Leverbotprognose adviseert schapenhouders om extra op hun dieren te letten en bij twijfel gepoold mestonderzoek uit te laten voeren. Bij onverwachte sterfte is het raadzaam om dieren voor pathologisch onderzoek aan te bieden. Op bedrijven waar rundvee lang buiten heeft gelopen geldt hetzelfde advies.

Bedrijven in de van oudsher bekende leverbotgebieden hebben hun dieren mogelijk al in het najaar behandeld. Later kunnen deze dieren opnieuw zijn geïnfecteerd en ook voor deze dieren geldt bovenstaand advies.

De werkgroep adviseert om rundvee alleen te behandelen als een diagnose is gesteld.

Om een leverbotbesmetting te voorkomen is het verstandig om schapen in de winter te weiden op hooggelegen en goed ontwaterde percelen.

Werkgroep Leverbotprognose