Nieuws

Zeer energiezuinige gewasproductie

Gepubliceerd op
28 januari 2014

In drie teeltseizoenen is keer op keer bewezen dat in de ultra zuinige Venlow energy kas geteeld kan worden met minder dan de helft van het energiegebruik van de praktijk zonder dat dit ten koste gaat van de productie. Maar de zoektocht naar verdere energiebesparing gaat door. Waar zit het energiegebruik van 16 m3/m2 (inclusief elektriciteit) nog in?

Analyse leerde de onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw dat verder isoleren weinig extra besparing meer oplevert, maar dat bijna de helft van dit energiegebruik gerelateerd is aan de verdamping in perioden van stoken. Hoewel op jaarbasis als we stoken nog geen 80 l/m² wordt verdampt, is deze verdamping de grootste energiegebruiker geworden. Als we deze liters kunnen halveren, en de verminderde verdamping kunnen compenseren op momenten dat de zon schijnt, kunnen we naar verwachting 4 tot 5 m³ aardgas per m²/jaar op de stookkosten besparen.

Verdamping bij stoken terugdringen

Kunnen we deze verdamping terugdringen zonder dat dit ten koste gaat van productie en kwaliteit? Dat is één van de vragen, die we dit jaar proberen te beantwoorden. Dit proberen we op twee manieren te bereiken: Als we stoken verlagen we het vochtdeficiet om de verdamping te drukken. Daarnaast proberen we dit te bereiken met een EC sturing zonder de gemiddelde EC op langere termijn te verhogen. Kortom op weg naar een zeer energiezuinige teelt moeten we eerst op zoek naar verdamping: 'Balans tussen noodzaak en overmaat'.