Nieuws

Zeewier als duurzaam voedsel voor mens en dier

Gepubliceerd op
12 april 2017

Zeewier is in opkomst als een duurzame bron van eiwitten voor mensen en dieren. In het vierjarige Maatschappelijk Innovatie Programma ‘Seaweed for Food and Feed’ gaan Wageningen University & Research en de Stichting Noordzeeboerderij samen met het bedrijfsleven werken aan de ontwikkeling van een volwaardige duurzame zeewiersector. Dat wil zeggen: multifunctionele zeewierboerderijen in de Noordzee met daarop aangesloten op het land een keten voor logistiek, verwerking en afzet naar de voedingsmiddelenindustrie. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken investeert 5 miljoen euro in Seaweed for Food and Feed.

Zeewier is een voedzaam en veelzijdig gewas dat steeds belangrijker wordt als een gezonde en duurzame eiwitbron voor mensen en dieren. Voor zeewierteelt is geen landbouwgrond of zoet water nodig. Bovendien kan alle biomassa van zeewier worden benut. Het doel van Seaweed for Food and Feed is om met duurzame teelt in de Nederlandse wateren van zeewier een duurzame bron voor gezonde voedingsmiddelen, voedingsadditieven en diervoeding te maken.

Grootschalige zeewierteelt

Grootschalige zeewierteelt voor humane en dierlijke voeding is op dit moment nog niet rendabel in West-Europa. De innovaties uit Seaweed for Food and Feed moeten gaan zorgen voor een hogere opbrengst uit zeewier en een verlaging van de productiekosten, onder meer door alle componenten van zeewier te gebruiken, een circulaire aanpak, lokale productie en een ketenaanpak. De nieuwe kennis wordt gebruikt voor de productie van nieuwe verdikkingsmiddelen, bijzondere (laag-calorische) suikers voor voedsel en diervoer, en ingrediënten voor geur-, kleur- en smaakstoffen.

Waarde van zeewier maximaliseren

Binnen Seaweed for food and Feed wordt langs verschillende lijnen gewerkt aan kennis en innovaties om de waarde van zeewier te maximaliseren:

  • Selectie en veredeling tot hoogproductieve soorten
  • Optimale teeltsystemen en optimale locaties (zodat de samenstelling van het zeewier zo gunstig mogelijk is)
  • Meervoudige verwerking van zeewier zodat alle componenten zo goed mogelijk, tegen zo hoog mogelijke economische waarde benut wordt
  • Zeewierproducten aantrekkelijk maken voor consumenten, door aansprekende producten en toegankelijke informatie
  • Hoogwaardige toepassingen; denk aan het benutten van voedingswaarde, verminderen van antibioticagebruik en toepassingen voor de farmaceutische en de cosmetische industrie

Wageningen University & Research doet al jaren onderzoek naar onder meer de toepassingen van zeewieren, de economische haalbaarheid van de sector en consumentenacceptatie. Dit programma is er op gericht om in Nederland een volwaardige duurzame zeewiersector op te bouwen.